Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

„Jestem Dumny! Jestem Polakiem!” - konkurs artystyczny

Wszystkich młodych pasjonatów historii Polski, będących uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim konkursie artystycznym: „Jestem Dumny! Jestem Polakiem!”.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Surge Polonia będąca jednocześnie dystrybutorem odzieży patriotycznej. Projekt dofinansował Narodowy Instytut Wolności będący pierwszą w historii Polski agencją wykonawczą odpowiedzialną za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu.  

1) Celem konkursu i zarazem całego projektu jest:

-popularyzacja twórczości o tematyce patriotycznej,

-pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego,

-budowanie i pielęgnowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia Polaków,

-wspieranie wychowania patriotycznego poprzez różne formy aktywności artystycznej.

2) Konkurs dedykowany jest dla dzieci i młodzieży, w różnym przedziale wiekowym. Każdy uczeń znajdzie miejsce w odpowiedniej dla siebie grupie rywalizacyjnej (klasy 1-4, klasy 5-8 oraz szkoły średnie).

3) Uczestnicy oraz zespoły (dopuszczalny jest udział grup) mają za zadanie przygotować pracę w wybranej przez siebie kategorii:

- wiersz (kategoria indywidualna) -> prezentacja twórczości własnej,

- piosenka (kategoria indywidualna oraz grupowa do 3 osób) -> prezentacja twórczości własnej albo autorska interpretacja utworu innego artysty,

- inscenizacja (kategoria indywidualna oraz grupowa do 5 osób) -> występ sceniczny prezentujący wybrany albo stworzony przez siebie utwór artystyczny z wykorzystaniem mowy ciała i/lub rekwizytów.

- filmik (kategoria indywidualna oraz grup do 5 osób) -> nagranie i prezentacja krótkiego filmiku tematycznego.

4) Z każdej grupy rywalizacyjnej, jury wyłoni jednego zwycięzcę albo zespół. Wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody podczas uroczystej grudniowej gali, która odbędzie się w Warszawie. Miejsce i datę przekażemy po zakończeniu konkursu. W skład jury wchodzą pedagodzy oraz historycy.

5) Nagrody:

1 miejsce (nagrody o wartości 1500 zł!)

- dla osoby indywidualnej: tablet, zestaw książek historycznych, koszulka patriotyczna i zestaw gadżetów tematycznych.

- dla grupy: smartwach’e, zestaw książek historycznych, koszulki patriotyczne i gadżety.

2 miejsce (nagrody o wartości 600 zł)

- dla osoby indywidualnej oraz zespołu: zestaw książek historycznych, koszulki patriotyczne i gadżety.

3 miejsce (nagrody o wartości 300 zł)

- dla osoby indywidualnej oraz zespołu: zestaw książek historycznych, koszulki patriotyczne i gadżety.

3 SZKOŁY Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ ZGŁOSZEŃ otrzymają od nas:

-1 miejsce: pakiet książek historycznych, literatury pięknej oraz pomocy naukowych o wartości 5000 zł!

-2 miejsce: pakiet książek historycznych, literatury pięknej oraz pomocy naukowych o wartości 3000 zł!

-3 miejsce: pakiet książek historycznych, literatury pięknej oraz pomocy naukowych o wartości 1000 zł!

Termin nadsyłania prac konkursowych przez uczniów mija 20 listopada 2022 roku.

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o naszej inicjatywie znajdą Państwo pod adresem: dumny-polak.pl .

Dumny_Polak_Plakat_a3-1.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów