Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Uwaga! Zmiana lokalizacji warsztatów rękodzieła!

Uwaga! Zmiana lokalizacji warsztatów rękodzieła!

Obecna lokalizacja warsztatów to miejsce biwakowe w Lubiczu. Należy pojechać drogą brzozową za kapliczką, aby dojechać do miejsca biwakowego. 

Serdecznie zapraszamy! Są jeszcze wolne miejsca!

Szczegóły na plakacie. 

WARSZTATY RĘKODZIEŁA 1.png

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów