Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zapraszamy na warsztaty kulinarne w Oazie Bioróżnorodności Stobrawy w Świerczowie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza
do Oazy Bioróżnorodności Stobrawy w Świerczowie na warsztaty kulinarne pn. 

„Nad bażanta gęś wolę, kiedy on w lesie,
 a ta na stole”
– zapomniane zioła i owoce „z lasu” w kuchni z „dziką” gęsią i kaczką.

które odbędą się 12 listopada 2022 r. o godz. 10.00.

ogłoszenie-_gęś_2_Oaza-2.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów