Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zapraszamy na wydarzenie pn. "Sprzątamy las"

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie pn. "SPRZĄTAMY LAS", które odbędzie się 13 listopada 2022 r. w Lubszy (las za Lubszą).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak zaprasza do punktu informacyjno-konsultacyjno-promocyjnego w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2022.

sprzątamy las - zaproszenie.png

314409112_1321507131937520_2763100534366733674_n.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów