Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Warsztaty rękodzieła za nami!

Warsztaty rękodzieła odbyły się 13.11.2022 r. w miejscu biwakowym w Lubiczu. 

Dziękujemy Pani Ewelinie Antonowicz za pokazanie uczestnikom jak z gliny, darów lasu oraz innych przedmiotów można własnoręcznie przygotować medaliony, jesienne łapacze snów, ramki oraz inne przepiękne przedmioty. 

Dzięki warsztatom rękodzieła 12 osób uzyskało wiedzę oraz praktyczne umiejętności przygotowania rękodzieła. 

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów