Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

LGD Stobrawski Zielony Szlak na szkoleniu "ZARZĄDZANIE i jego wpływ na stanowienie prawa"

W dniach 7-9 listopada 2022 r. w hotelu "Bajka" w Grodźcu koło Ozimka odbyło się szkolenie pn. "ZARZĄDZANIE i jego wpływ na stanowienie prawa" w ramach, którego zaprezentowane zostało m.in. Wprowadzenie do nowej perspektywy projektowej UE, ze szczególnym uwzględnieniem Turystyki w nowej perspektywie projektowej UE. W szkoleniu uczestniczyła Pani Jadwiga Kulczycka - Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów