Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Kolejny Beneficjent podpisał umowę!!

W dniu dzisiejszym Pan Piotr Szlapa Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podpisał umowę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego na realizację dwóch operacji: ‘’Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu Małym’’ oraz "Budowa pomostu cumowniczego dla małych łodzi w m. Dobrzeń Wielki". 

Możliwość realizowania tak wspaniałych inicjatyw jest możliwa dzięki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak oraz Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich, przypominamy, iż Gmina Dobrzeń Wielki na początku roku 2022 r. złożyła dwa wnioski w ramach naboru nr 27/2022 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań, obie operacji zostały wybrane do dofinansowania.

aaa.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów