Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Kolejny Beneficjent podpisał umowę!!

W dniu 08.12,2022 r. Pani Wioleta Nowakowska podpisała umowę w Urzędzie Marszałkowskim na realizację operacji pn "Utworzenie firmy oferującej kompleksowe usługi wynajmu i montażu sprzętu do organizacji wydarzeń plenerowych" i właśnie zaczyna przygodę z biznesem.

Pani Wioleta złożyła wniosek w LGD Stobrawski Zielony Szlak na początku 2022 roku w ramach naboru nr 26/2022 dot. Przedsięwzięcia 1.1.3. Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej, podpisując umowę otrzymała dofinansowanie na zakup namiotów plenerowych, parkietów oraz wyposażenia łącznie z dekoracją do swojej firmy  organizującej wydarzenia plenerowe. Gratulujemy!!!

nowakowska.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów