Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zapraszamy do udziału w III Konkursie "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy"

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza do udziału w III Konkursie "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy", realizowanego w ramach naboru Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Moja smart wieś III_plakat.jpeg


Szukamy pomysłów i inicjatyw, dzięki którym Państwa wieś (gmina) może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia.

Do wygrania nawet 6000 zł. Łączna pula nagród to 44 tys. zł.

Uprzejmie prosimy o udostępnienie na Państwa stronach plakatu konkursu (w załączeniu) oraz rozpowszechnienie informacji w mediach społecznościowych oraz wśród członków Państwa LGD: https://www.facebook.com/irwirpan/photos/a.1154110318014701/5297103110382047/.

Więcej informacji: https://www.irwirpan.waw.pl/869/badania/moja-smart-wies-wizje-i-inicjatywy.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów