Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Mobilny Punkt Informacyjny w Starostwie Powiatowym w Namysłowie - 14.12.20222 r.

Informujemy o planowanym na 14 grudnia 2022 r. ostatnim w tym roku Mobilnym Punkcie Informacyjnym w Starostwie Powiatowym w Namysłowie (w godz. 9:00-12:00). Podczas MPI zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje na temat wsparcia z funduszy europejskich (m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, podnoszenie kwalifikacji czy realizację projektów przez społeczności lokalne).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!!!

NAMYSŁÓW 14.12.2022.png

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów