Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Protokół z posiedzenia Rady Programowej z dnia 09.12.2022 r. oraz listy rankingowe

Protokół z Posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 09.12.2022 r.

PDFProtokół z posiedzenia Rady z dnia 09.12.2022 r.pdf (3,88MB)

Lista operacji wybranych do dofinansowania przez LGD - ocenionych w ramach naboru nr 28/2022

PDFLista operacji wybranych przez LGD - nabór 28-2022.pdf (521,94KB)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru nr 28/2022

PDFLista operacji zgodnych z LSR - nabór 28-2022.pdf (295,66KB)

Lista operacji wybranych do dofinansowania przez LGD - ocenionych w ramach naboru nr 29/2022

PDFLista operacji wybranych przez LGD - nabór 29-2022.pdf (307,59KB)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru nr 29/2022

PDFLista operacji zgodnych z LSR - nabór 29-2022.pdf (188,19KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów