Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Informacja o Posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak

Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego w ramach naboru  28/2022 Promocja obszaru, odbędzie się 03.01.2023 r., o godz. 15.30 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak (ul. Kościelna 5, 46-081 Dobrzeń Wielki).

PDF2022_12_27_Porządek_posiedzenia_LGD-.pdf (284,22KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów