Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Przypominamy o składkach członkowskich!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak przypomina, iż zgodnie z § 10 ust.1 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany opłacać składki członkowskie.

Decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia składki członkowskie dla osób fizycznych oraz organizacji pozarządowych wynoszą 10 zł, dla przedsiębiorców 50 zł.

Przypominamy!  składki członkowskie za rok 2023 należy wpłacać na konto bankowe o nr: 06 8898 0003 2000 0000 4789 0001.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak przypomina iż zgodnie z 10 ust. 1 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany opłacać składki członkowskie.png

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów