Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Przypominamy!! Trwają prace nad Lokalną Strategią Rozwoju - masz pomysł ?? wypełnij fiszkę projektową!!

W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) pragniemy zachęcić do przedstawienia Państwa propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak w latach 2023-2027. Po zaakceptowaniu Państwa pomysłu na projekt przez Zespół ds. LSR oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one uwzględnione przy konstruowaniu dokumentu LSR.

Wypełnioną fiszkę można przesłać na adres e-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl lub dostarczyć do siedziby Lokalnej Grupy Działania (ul. Kościelna 5, 46-081 Dobrzeń Wielki)

Fiszkę projektową można także wypełnić elektronicznie:

  • Fiszka projektowa dla organizacji społecznych:

https://forms.gle/EgtU4Nq1qsbKo7FS7

  • Fiszka projektowa dla przedsiębiorców:

https://forms.gle/eP1XNB1aXAZVrHsZ6

 

Poniżej fiszki projektowe w pliku edytowalnym:

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów