Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Spotkanie dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych - 27.01.2023 r.

W dniu 27.01.2023 r. o godz. 1400  odbędzie się spotkanie dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych. Spotkanie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubszy (ul. Kukurydziana 1A, 49-313 Lubsza).

Przeprowadzenie warsztatów refleksyjnych jest obowiązkowe do zrealizowania przez LGD. Wynikają one z Wytycznych nr 10/1/2022 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z przyczyn organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 25.01.2023 r. wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz odsyłając go na adres e-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl lub dostarczając do Biura LGD (ul. Kościelna 5, 46-081 Dobrzeń Wielki).

Formularz zgłoszeniowy: DOCXformularz-spotkanie-dot-ewaluacji-2023.docx (77,24KB)

Serdecznie zapraszamy!

2.png

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów