Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”

Rusza kolejny moduł programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” realizowanego przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

„Dostępne Mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl, nie później niż do dnia 31.12.2024 r. i do wyczerpania budżetu Programu.

PDFa4-dostepne-mieszkanie-ulotka.pdf (669,33KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów