Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

WARSZTATY KOSMETYCZNE - REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w związku z realizacją Operacji pn. "EKOLOGIA, REKREACJA, PROMOCJA, ZDROWIE. Rozwijanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych poprzez utworzenie szlaków turystycznych, wymianę doświadczeń oraz promocję produktów lokalnych obszarów partnerskich LGD" w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach kosmetycznych w dniu 01.02.2023 r.

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.

Aby wziąć udział należy być:

  • Osobą pełnoletnią
  • członkiem Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak lub mieszkańcem obszaru Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak

W trakcie procesu rekrutacji liczyć się będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału powinny przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail:  lub dostarczyć osobiście do biura Stowarzyszenia do dnia 26.01.2023 r.

Formularz zgłoszeniowy: DOCXFormularz zgłoszeniowy warsztaty kosmetyczne 01.02.2023 r.docx (2,04MB)

1.png

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów