Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Spotkanie pszczelarskie - zaproszenie

Jutro tj. 27.01.2023 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką pszczelarstwa na kolejne spotkanie z cyklu spotkań tematycznych. 

Dowiemy się m.in. jak wygląda praca pszczelarza w ciągu roku, jak powstaje miód w ulu, jakie są rodzaje miodu, jakie inne produkty można otrzymać z działalności pszczelarskiej. 

Oprócz prezentacji będzie możliwość degustacji słodkich produktów oraz ich zakup. Dla 50 pierwszych uczestników przewidziany upominek 

Spotkanie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubszy o godz. 16.00.

6.png

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów