Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Cykl spotkań tematycznych - spotkanie pszczelarskie za nami!

W dniu 27.01.2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubszy odbyło się spotkanie pszczelarskie pn.„Stobrawski Cud Miód”, które poprowadziła firma Janczar. Jakie są rodzaje miodu, jak wygląda praca pszczelarza w ciągu roku, jak powstaje miód, jak wygląda proces pozyskiwania miodu to pytania, na które odpowiedzi zaprezentowane zostały podczas spotkania by maksymalnie przybliżyć uczestnikom temat przewodni. Ponadto została wykonana ekspozycja produktów pochodzenia pszczelego m.in. różne rodzaje miodu, pyłek pszczeli, pierzga, propolis, mleczko pszczele. Na tak „słodkim” spotkaniu nie mogło zabraknąć degustacji, a zainteresowani uczestnicy mogli również kupić interesujący ich produkt.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów