Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Cykl spotkań tematycznych - spotkanie rękodzielnicze za nami!

W dniu 06.02.2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie odbyło się spotkanie rękodzielnicze pn. „Rękodzieło dla każdego”, które poprowadziła Anna Sinkowska z firmy Artisana – beneficjenta LGD Stobrawski Zielony Szlak. Pani Anna Sinkowska otrzymała dofinansowanie w ramach rozpoczęcia działalności gospodarczej w 2018 roku. Na spotkaniu została przedstawiona prezentacja multimedialna, podczas której przybliżono temat rękodzielnictwa, pokazano techniki i rodzaje rękodzielnictwa, wykonano ekspozycję produktów z ceramiki. Uczestnicy mogli równie samodzielnie pomalować kubek specjalnymi farbami do porcelany czy wykonać rzeźbę z gliny. Każdy z uczestników otrzymał upominek w formie magnesu wykonanego z gliny.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów