Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zapraszamy na film promocyjny "Działanie LEADER w ramach PROW 2014-2020"

LEADER to oddolne podejście wprowadzone w 1991 r. przez Komisję Europejską do rozwoju obszarów wiejskich, którego istota polega na włączeniu lokalnych społeczności w diagnozowanie problemów własnego obszaru i wypracowywanie sposobów ich rozwiązania. W latach 2014-2020 podejście to zostało wdrożone w ramach PROW 2014-2020, finansowanego z EFRROW, której celem jest aktywizacja społeczności wiejskich. Szczegóły - https://www.gov.pl/web/rolnictwo/leader--inicjatywa-wspierajaca-aktywizacje-spolecznosci-wiejskich

plakat leader.jpeg

https://www.youtube.com/watch?v=nv0qfK8evmo

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach inicjatywy LEADER: • W Polsce działało 291 LGD. • Podpisano łącznie ponad 23 tysiące umów na realizację projektów objętych LSR. • Zrealizowano liczne projekty służące rozwojowi rynków zbytu produktów i usług lokalnych. • Powstały wiele inkubatorów przetwórstwa lokalnego. • Powstało kilkanaście tysięcy nowych etatów. • Powstało kilka tysięcy nowych przedsiębiorstw. • Także kilka tysięcy przedsiębiorstw rozwinęło swoją działalność. • Utworzono tysiące nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Projekty, w ramach podpisanych umów, będą realizowane do 2024 roku.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów