Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy - XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik ogłasza

XII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

„Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”

i zaprasza do udziału w nim uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

konkurs plastyczny dla dzieci.jpeg

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie    A-3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez KRUS sposoby zapobiegania upadkom osób podczas pracy i przebywania w gospodarstwie rolnym.

Prace konkursowe zgłasza szkoła, do której dziecko uczęszcza, a w wyjątkowych wypadkach przedstawiciel ustawowy dziecka.

Termin nadsyłania prac do jednostki KRUS upływa 31 marca 2023 r.

Szczegóły w Regulaminie Konkursu na stronie: www.krus.gov.pl

Autorzy najciekawszych prac, na każdym etapie Konkursu, otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów i patronów Konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy. Dotychczas dzieci otrzymywały: sprzęt elektroniczny, sprzęt sportowy, gry, artykuły prewencyjne i zwiększające bezpieczeństwo.

Prace dzieci z powiatu opolskiego prosimy przekazywać do Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu, ul. Ozimska 51A, 45-058 Opole.

Tel. 774667932, 774667929

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów