Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

"Danie Wspólnych chwil"

„Danie Wspólnych Chwil” to program realizujący ideę posiłków wspólnotowych dla osób starszych zagrożonych samotnością. Fundacja zaprasza do udziału w nim Koła Gospodyń Wiejskich, których zadaniem jest organizowanie cyklicznych spotkań dla seniorów przy wspólnym stole. Fundacja Biedronki sfinansuje zakup produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.

ZASADY PROGRAMU

• edycja I Programu (edycja wiosenna) 2023 r. trwa od marca do lipca

• zapraszamy do udziału w niej 550 Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski

• Fundacja Biedronki zapewnia środki na zakup produktów potrzebnych do przygotowania posiłku, przekazując e-Kody na zakupy do wykorzystania w sklepach sieci Biedronka

• KGW organizują spotkania (min. 3 – każde w odstępie co najmniej 21 dni, maks. 5) dla seniorów z lokalnej społeczności, którzy mogą czuć się samotni

• po spotkaniu KGW przekazują krótkie sprawozdanie Fundacji Biedronki (według wzoru w Regulaminie)

• Fundacja zapewnia wsparcie w zakresie organizacji spotkań oraz w zakresie praktycznej wiedzy z zakresu żywienia seniorów

Jak zgłosić się do Programu?

1. Wasze Koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (ARiMR) lub posiadać status stowarzyszenia (zwykłego/rejestrowego)

2. Zapoznajcie się z Regulaminem programu

3. Osoba uprawniona do reprezentowania Koła powinna wypełnić Wniosek o udział w Programie, dostępny na stronie www.daniewspolnychchwil.pl. Podczas wypełniania wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

a. Obowiązujący statut Koła

b. Wypełnione oświadczenie o przystąpieniu do Programu według wzor stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu

c. Pełnomocnictwo, jeśli wniosek będzie wypełniać osoba inna niż wskazana do

d. Aktualny odpis z ARIMR, jeśli Koło jest w nim zarejestrowane

4. Poczekajcie na potwierdzenie kwalifikacji do programu. Otrzymacie specjalną wiadomość e-mail.

5. W programie zakładany jest udział maksymalnie 550 Kół Gospodyń Wiejskich.

Bądźcie przygotowani do realizacji minimum trzech spotkania przez okres trwania edycji I Programu (edycja wiosenna od marca do lipca 2023).

 

Więcej informacji https://daniewspolnychchwil.pl/?fbclid=IwAR1xATCTtnhn8AhGO5f3EL_DCbkR7DDEZTAd1LILhwd3TFRbJWBHDNKOQPo

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów