Logo WCAG
 • EN
 • CZ
 • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Pokaż potencjał opolskiej wsi – rusza nabór w dwóch ciekawych konkursach

Opolska Wieś Przyszłości – Wieś Malowana

 • 200 000 zł – kwota przeznaczona na konkurs
 • 15 000 zł – maksymalna kwota dotacji na realizację jednego zadania
 • Realizowane zadanie powinno:
  • przyczyniać się do promowania i/lub budowania tematu przewodniego wsi poprzez tworzenie przedsięwzięć artystycznych na i w budynkach świetlic wiejskich, szkołach, remizach OSP, przystankach komunikacji publicznej i innych,
  • angażować społeczność wiejską do współpracy w obranych tematycznych kierunkach m.in.: przyrodniczym, kulinarnym, kulturowym i historycznym,
  • wpływać na ożywienie i wzmocnienie więzi społecznych poprzez wkład pracy na rzecz poprawy estetyki swojej miejscowości oraz upiększanych obiektów.

plakat malowany.jpeg 

plakat malowany 2.jpeg

Opolska Wieś Przyszłości – Wieś Dzieciom

 • 200 000 zł – kwota przeznaczona na konkurs
 • 10 000 zł – maksymalna kwota dotacji na realizację jednego zadania
 • Realizowane zadanie powinno:
  • wpływać na edukację dzieci i młodzieży poprzez organizację różnego rodzaju tematycznych warsztatów edukacyjno-integracyjnych m.in. o tematyce przyrodniczej, kulinarnej, historycznej, kulturowej, przeprowadzonych przez wykwalifikowanego eksperta o udokumentowanych kwalifikacjach, zgodnych z tematem przeprowadzanych warsztatów,
  • przyczyniać się do promowania i/lub budowania tematu przewodniego wsi (np. przyrodniczego, kulinarnego, historycznego, kulturowego),
  • angażować społeczność wiejską do współpracy oraz wpływać na jej ożywienie i wzmocnienie więzi społecznych, zwłaszcza międzypokoleniowych

Ogłoszenia są dostępne w generatorze eNGO, na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego: www.opolskie.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Opolskiego oraz mediach społecznościowych Województwa Opolskiego, na stronie www.odnowawsi.opolskie.pl oraz na profilu FB/Opolska odnowa wsi.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów