Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Konferencja podsumowująca projekt współpracy za nami!

W dniach 05-07.03.2023 r. Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak uczestniczyło w wyjeździe do Łańcuta, do woj. Podkarpackiego do partnerskiego LGD EUROGALICJA w ramach projektu współpracy pn. ,,EKOLOGIA, REKREACJA, PROMOCJA, ZDROWIE. Rozwijanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych poprzez utworzenie szlaków turystycznych, wymianę doświadczeń oraz promocję produktów lokalnych obszarów partnerskich LGD”, który wspólnie realizujemy.

Dnia 06.03.2023 r. uczestnicy wzięli udział w konferencji podsumowującej realizowany projekt. Podczas konferencji uczestnicy mogli zobaczyć na prezentacji multimedialnej wszystkie zrealizowane działania przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak oraz Stowarzyszenie LGD "EUROGALICJA". Ponadto osoby uczestniczące w konferencji wysłuchali dwóch prelekcji na temat postaw proekologicznych i prozdrowotnych, turystyki i szlaków turystycznych oraz promocji produktów lokalnych. Z ramienia naszego Stowarzyszenia prelekcję wygłosił Pan Wojciech Gurgul - właściciel ośrodka agroturystycznego "Chata w Lesie". 

Przy okazji pobytu w pięknym miejscu odwiedziliśmy Zamek w Łańcucie, który jest jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce oraz który słynie ze znakomitych wnętrz mieszkalnych i niezwykle interesującej kolekcji pojazdów konnych.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów