Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Szlak na Młyńskie Stawy - zapraszamy!!

Szlak zaczyna się przy stacji PKP w Namysłowie i prowadzi przez lasy namysłowskie do Stawów Młyńskich, ośrodka edukacji ekologicznej Nadleśnictwa Namysłów i dalej do Grabówki (Karolinowa), miejsca postojowego i biwakowego przy kaplicy św. Huberta.

Przebieg szlaku: http://stobrawskiszlak.pl/2903/2077/o-hanusi-ze-mlyna-i-diable-rogalu-szlak-na-mlynskie-stawy.html

„Wokół Młyńskich Stawów" - to ścieżka przyrodniczo-leśna w Nadleśnictwie Namysłów, która posiada 7 przystanków, przy których ustawiono tablice edukacyjne dzięki, którym zwiedzający mogą dowiedzieć się m.in.  jak leśnicy chronią drzewa, jakie zwierzęta występują w lasach, oraz dowiedzieć się o formach ochrony przyrody w Nadleśnictwie Namysłów.

Jej początek i koniec położony jest w pobliżu leśniczówki, przy której znajduje się zabytkowy Młyn wodny z przełomu XVIII i XIX wieku oraz wieża widokowa, która służy do obserwacji ptaków wodnych. Utworzono tam również Izbę Pamięci Leśnej, gdzie zgromadzono „leśne pamiątki".

Dodatkową atrakcją miejsca jest „Stodoła" – zaopatrzona w ekran do podłączenia projektora służy do przeprowadzenia pogadanek o lesie przy pomocy narzędzi multimedialnych. Jest to doskonałe miejsce do organizacji tzw. zielonych lekcji.

 

Zdjęcia: Wiesław Moliński oraz Paweł Bak

Źródło: https://namyslow.katowice.lasy.gov.pl/obiekty-edukacyjne#.ZAr7e3bMKM8

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów