Logo WCAG
Statystyka odwiedzin
Dzisiaj: 367
W tym miesiącu: 19424
Wszystkich odwiedzin: 6718537
Kalendarz wydarzeń
Kliknij datę
Zapisz się do newslettera

Data publikacji: 24-07-2013 07:48 Opublikował: 

UWAGA Beneficjenci!

Instrukcja mówi (str. 26 instrukcji):

"Beneficjent powinien zapewnić, aby wybór wykonawcy zadania był dokonany przy zachowaniu uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców nawet w przypadku, gdy nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu udokumentowania powyższego należy m.in. załączyć stosowne dokumenty opisujące sposób upublicznienia informacji o planowanym do wykonania zadaniu tak aby dotarła do jak największej liczby potencjalnych wykonawców (zamieszczenie stosowanej informacji w swojej siedzibie i na stronie internetowej, bądź w miejscach, w których najczęściej można znaleźć potencjalnych wykonawców (np. tematyczne portale internetowe, odpowiednie instytucje). W przypadku braku możliwości udokumentowania sposobu dokonania wyboru wykonawcy zadania, w którym planowana była realizacja zadania, do wniosku należy załączyć także uzasadnienie podjętej decyzji.

Nie jest wymagane dokumentowanie dokonywania wyboru wykonawcy w odniesieniu do zakupu, dostaw lub usług, które występują powszechnie w obrocie.

W sytuacji, gdy realizacja określonego zadania została powierzona konkretnemu wykonawcy z uwagi na cechy charakterystyczne zadania i możliwość jego wykonania tylko i wyłącznie przez tego wykonawcę (np. przygotowanie produktu tradycyjnego), należy przedstawić wyjaśnienie dla dokonanego wyboru wykonawcy.

 

Powrót do poprzedniej strony »
Loading