Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

„Usłysz przyrodę oczami wyobraźni” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Uczniów szkół podstawowych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Usłysz przyrodę oczami wyobraźni”. Aby wziąć w nim udział należy wykonać zdjęcie (kl. 5-8) lub narysować rysunek (kl.1-4) ciekawego miejsca w Stobrawskim Parku Krajobrazowym.

Zdjęcie lub rysunek trzeba opisać  własnymi słowami, w taki sposób, aby inni mogli je zobaczyć oczami wyobraźni. Opowieść o wybranym zakątku należy nagrać a nagranie dołączyć do zdjęcia lub rysunku.

Zdjęcie lub scan rysunku wraz z nagraniem audiodeskrypcji w formacie mp3 należy przesłać do 30.04.2023 r. na adres . Po 22.maja 2023 r. autorzy najlepszych prac zostaną poproszeni o dostarczenie do siedziby SPK w Ładzy swoich zdjęć oraz rysunków. Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród nastąpi do 16 czerwca br.

Na najlepsze prace czekają bardzo atrakcyjne nagrody. Dodatkowo prace z audiodeskrypcją zostaną umieszczone na stronie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych jako jej stały element.

Organizatorami konkursu są: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych wraz z Publiczną Szkołą Podstawową w Lubszy oraz RZPWE w Opolu.

Plakat-Konkurs-ze-Stobrawskim-PK.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów