Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zapraszamy na spotkanie dot. tradycji i obrzędów związanych z dożynkami!!!

Szanowni Państwo,
W imieniu Pana Andrzeja Buły Marszałka Województwa Opolskiego serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące tradycji i obrzędów związanych z dożynkami oraz wykonywaniem wieńców dożynkowych
Spotkanie odbędzie się w dwóch terminach i lokalizacjach:
• 30 marca br. Zamek Moszna
• 14 kwietnia br. Zamek Bożejów

plakat marszałek.jpeg


W celu zgłoszenia swojego udziału w spotkaniu należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny poniżej) w terminie do 21 marca br. 
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, ilość uczestników jest ograniczona

Program spotkania: https://tiny.pl/w8hrf
Formularz zgłoszeniowy: https://tiny.pl/w8hrn

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nr telefonu: 77 44 82 111

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów