Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zapraszamy do udziału w warsztatach florystycznych!!

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w organizowanych przez GBP w Murowie warsztatach florystycznych!!

Udział w zajęciach jest płatny w kwocie 50 zł od osoby.

Ilość miejsc jest ograniczona, zachęcamy do zapisów w filiach naszych bibliotek oraz pod wskazanymi numerami telefonów.

plakat Murów.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów