Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

LGD na spotkaniu dot. konkursu na wybór LSR

W dniach 22-23 marca 2023 r. Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak uczestniczyło w spotkaniu poświęconym konkursowi na wybór LSR na lata 2023-2027 oraz dokumentacji konkursowej. Oprócz głównego punktu spotkania omówiono bieżącą realizację Lokalnych Strategii Rozwoju 2014-2020.  Dziękujemy za owocne spotkanie!

336982216_524111953246647_4128852351072977340_n.jpeg

336645228_923632905444715_1211939956995141541_n.jpeg

zdj 1.jpeg

zdj 4.jpeg

zdj 2.jpeg

zdj 3.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów