Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

LGD Stobrawski Zielony Szlak ogłosiło nabory nr 30/2023 i 31/2023! Zapraszamy!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w dniu 12.04.2023 r. ogłosiło następujące nabory:

- nr 30/2023 dot. Przedsięwzięcia 1.1.2. Zwiększenie konkurencyjności firm

- nr 31/2023 dot. Przedsięwzięcia 1.1.3. Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej

Wnioski będą przyjmowane od 27.04.2023 r. do 12.05.2023 r.

Ogłoszenia o naborach znajdują się na stronie www.stobrawskiszlak.pl w zakładce nabory.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy również do uczestnictwa w planowanym szkoleniu oraz zgłaszania się na indywidualne konsultacje.

Plakat nabory.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów