Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak - 01.06.2023 r.

4. WZC 01.06.2023.png

Informacje o Walnym Zebraniu Członków:

PDFInformacja o WZC.pdf (226,80KB)

PDFPorządek Zebrania WZC 01.06.2023.pdf (223,35KB)

Upoważnienie na Walne Zebranie Członków:

DOCXpelnomocnictwo-na-walne-zebranie-czlonkow-01.06.2023.docx (15,05KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów