Logo WCAG
Statystyka odwiedzin
Dzisiaj: 193
W tym miesiącu: 19341
Wszystkich odwiedzin: 6820456
Kalendarz wydarzeń
Kliknij datę
Zapisz się do newslettera

Data publikacji: 24-03-2015 07:54 Opublikował: 

Walne Zebranie Członków

Pokój 24.03.2015

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak zaprasza na Walne Zebranie Członków sprawozdawcze: merytoryczno - finansowe, które odbędzie się w dniu 31 marca 2015 r. o godz. 16 w Pokoju Zajazd pod Borem.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2.  Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  3. Przedstawienie porządku Zebrania.
  4. Przyjęcie porządku Zebrania.
  5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2014 ( prezentacja)
  6. Prezentacja zapisów nowego okresu programowania na lata 2014-2020
  7. Podjęcie uchwał

- dot. zmiany statutu stowarzyszenia

- dot. sprawozdania merytorycznego za rok 2014

- dot. sprawozdania finansowego za rok 2014

- dot. odwołania członka rady programowej p. Tadeusz Bezwerchny.

-dot. odwołania członka zarządu p. Jacka Płaczka

- dot. powołania członka zarządu

  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z § 21 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia, jeżeli w wyznaczonym terminie Walnego Zebrania Członków nie stawi się połowa członków uprawnionych do głosowania, Zarząd ma prawo zwołania Walnego Zebrania Członków w drugim dowolnym przez niego wyznaczonym terminie. Brak uprawnionych do głosowania członków w drugim terminie, nie stanowi przeszkody do podjęcia ważnych uchwał Walnego Zebrania Członków.

Członkowie zarządu

(-) Jadwiga Kulczycka

(-) Krzysztof Urbanek

(-) Grażyna Kuznik

Powrót do poprzedniej strony »
Loading