Logo WCAG
 • EN
 • CZ
 • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Aktualności

 • KiermaszAdwentowy2022.png

  Zapraszamy na Kiermasz Adwentowy!!

  Już 27 listopada 2022 r. odbędzie się Kiermasz Adwentowy w Dobrzeniu Małym przy sali OSP. Zapraszamy!!!

  25 Listopada 2022
 • aaa.jpeg

  Kolejny Beneficjent podpisał umowę!!

  W dniu dzisiejszym Pan Piotr Szlapa Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podpisał umowę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego na realizację dwóch operacji: ‘’Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu Małym’’ oraz "Budowa pomostu cumowniczego dla małych łodzi w m. Dobrzeń Wielki". 

  Możliwość realizowania tak wspaniałych inicjatyw jest możliwa dzięki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak oraz Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich, przypominamy, iż Gmina Dobrzeń Wielki na początku roku 2022 r. złożyła dwa wnioski w ramach naboru nr 27/2022 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań, obie operacji zostały wybrane do dofinansowania.

  23 Listopada 2022
 • kosciol.jpeg

  Z cyklu „Szlakiem historii, przyrody i kultury” – Kościół parafialny Św. Szczepana w Brynicy

  Pierwotnie w miejscu tym znajdował się kościół drewniany. Z uwagi na jego bardzo zły stan techniczny po 210 latach użytkowania został rozebrany. Nowy murowany, dwunawowy kościół z dobudowaną wieżą wysokości 40 m został wzniesiony w latach 1901-1903. Wewnątrz świątyni na uwagę zasługują zabytkowe ołtarze boczne oraz rzeźby z lat trzydziestych XX wieku, które przedstawiają św. Floriana i Matkę Bożą Częstochowską.

  W wyposażeniu kościoła znajdują się rzeźby z lat 30. XX wieku, m.in.:

  • rzeźba Floriana z Lauriacum, odnowiona w latach 70. z inicjatywy ówczesnego proboszcza, Adama Polechońskiego),
  • obraz przedstawiający Matkę Bożą Częstochowską (jego peregrynacji dokonano
   29–30 stycznia 1965 roku, a II peregrynacji 8–9 maja 1995 roku),
  • zabytkowa monstrancja (z XVIII wieku),
  • naczynia liturgiczne i relikwiarze, które zostały odnowione w latach 1995–1996.

  kosciol.jpeg

  22 Listopada 2022
 • Mikołaj2022.jpeg

  Zapraszamy na Zabawę z Mikołajem!!

  W imieniu organizatorów zapraszamy 3 grudnia 2022 r.  w godzinach 11.00 - 14.00 do Gminnego Ośrodka Kultury na Zabawę z Mikołajem. W programie: zabawa integracyjna prowadzona przez animatorów Seledynek, kiermasz świąteczny, warsztaty dla dzieci, paczki od Mikołaja, słodki poczęstunek!!

  21 Listopada 2022
 • Przystępujemy do sporządzenia zmian i aktualizacji LSR

  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak informuje, że przystępuje się do sporządzenia zmian i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

  Każdy z mieszkańców obszaru objętego działalnością Lokalnej Grupy Działania ma prawo do wniesienia uwag do Lokalnej Strategii Rozwoju w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

  Szczegółowych informacji w zakresie proponowanych przez Zarząd zmian udziela Biuro Stowarzyszenia.

  18 Listopada 2022
Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów