Logo WCAG
 • EN
 • CZ
 • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Aktualności

 • konkurs KGW.jpeg

  II edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

  Szanowni Państwo!

  Przypominamy o zbliżającym się terminie zakończenia naboru do II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

  Zgłoszenia można przesyłać do 28 lutego br.

  Aby wziąć udział w Konkursie należy:

  – wypełnić kartę zgłoszeniową,

  – przygotować krótki materiał wideo na temat działalności Koła.

  Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne oraz rzeczowe, w tym korale od Małżonki Prezydenta RP.

  Szczegóły konkursu są dostępne na stronie: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp

  27 Stycznia 2022
 • staroscin2.jpeg

  Z cyklu "Szlakiem historii, przyrody i kultury" Pałac w Starościnie

  Pierwsze wzmianki o Starościnie pojawiają się w średniowieczu. W XV w. Istniała tutaj wieża mieszkalna. Majątek należał do starostów wrocławskich. W 1604 r. wdowa po staroście Georgu Dreske sprzedała wieś Konradowi von Saurma. Przebudował on dawną wieżę mieszkalną w dworek. W XVIII w. Odnowiono siedzibę w duchu baroku, powięszając budynek i ogród.
  Na początku XIX w. przebudowano dwór, dodając piętrowe skrzydła oraz klasycystyczny kostium. Budynek zyskał formę klasycystycznego pałacu na planie litery U. Dobudowano również oficynę, a park przekształcono w założenie krajobrazowe. W latach 1917-1919 pałac ponownie odremontowano, dodano również ozdobne elementy fasadom.Majątek pozostał w rękach rodziny Saurma do końca drugiej wojny światowej. Następnie został upaństwowiony, a pałac wykorzystywano jako szkołę, internat i dom dziecka. W latach 90-tych w pałacu mieścił się gminny ośrodek kultury. W 2008 r. obiekt kupiła firma Zarmen Sp. z o.o. z przeznaczeniem na centrum konferencyjne.

  Barokowo klasycystyczny pałac z XVIIw. Jest to murowany budynek trójskrzydłowy, dwukondygnacyjny, z wewnętrznym dziedzińcem otwartym od strony podjazdu. Pałac nakrywają dachy czterospadowe z lukarnami. Elewacja frontowa (pd.-zach.) posiada siedem osi, wyróżnia się centralnie umieszczonym wejściem z portykiem balkonowym zwieńczonym tympanonem. Elewacje zachowały częściowo pilastry, gzyms wieńczący oraz prostokątne opaski okienne. Część okien zamknięta jest łukiem koszowym. Układ pomieszczeń pozostał wielotraktowy, z sienią i klatką schodową na osi, w skrzydłach bocznych istnieje korytarze od strony dziedzińca. W jednym z pomieszczeń zachowało się sklepienie kolebkowo krzyżowe.

  Park krajobrazowy z cennymi okazami starodrzewu. Uwagę zwracają m.in.: katalpa wielokwiatowa, tulipanowiec amerykański i świerk Brawera.W parku znajduje się zrujnowana kaplica grobowa dawnych właścicieli i klasycystyczna oficyna wzniesiona około1800 r.

  Przetrwała niewielka część folwarku, m.in. spichlerz. Oficyna to budynek murowany na planie prostokąta, parterowy, nakryty dachem naczółkowym. Fasada jest zaznaczona osiowo umieszczonym portykiem wgłębnym wspartym na parze kolumn toskańskich. Portyk jest zwieńczony trójkątnym przyczółkiem. Elewacje oficyny zdobione są boniowaniem. 

  Źródło: http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/4234/Staroscin/

   

   

  26 Stycznia 2022
 • Wykrzyknik.jpeg

  Zapraszamy do udziału w spotkaniu refleksyjnym!!!

  Jeszcze dziś czekamy na zgłoszenia na spotkanie online dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych.

  spotkanie dot. ewaluacji 2022 plakat.jpeg

   

  24 Stycznia 2022
 • miejsce dworek.jpeg

  Z cyklu "Szlakiem historii, przyrody i kultury" - Dworek z XVI/XVII i XIX w. w Miejscu

  Według źródeł, w okolicach dzisiejszego Miejsca w średniowieczu znajdował się gród kasztelański położony nad rzeką Stobrawą. Gród ten miał strzec granic księstwa wrocławskiego. W XIII wieku obok grodu założono miasteczko Świerczów (dzisiejsze Miejsce), który prawa miejskie utracił w XVII w. W XVI wieku ród Kotulińskich wzniósł w miasteczku murowany dwór obronny, który wraz tutejszymi dobrami w 1719r., przeszedł w ręce książąt oleśnickich - Wirtembergów (właścicieli pobliskiego Pokoju), którzy tutejszy dwór obronny w XIX w. przebudowali na swoją rezydencję myśliwską. Ostatnia przebudowa nastąpiła w XX w.

  Dworek zbudowano na planie prostokąta. Parterowa budowla przykryta jest dachem czterospadowym. Przedstawia cechy klasycystyczne i neogotyckie. Dwór otacza dawna fosa miejska. W okolicy dawne zabudowania folwarczne oraz pozostałości po średniowiecznym grodzisku. Obiekt aktualnie jest remontowany.

  24 Stycznia 2022
 • 1.jpeg

  "Projekty na medal" - najnowsza publikacja Województwa Opolskiego

  "Projekty na medal" to album prezentujący Beneficjentów PROW 2014-2020 i PO Rybactwo i Morze, głównie tych którzy założyli swój biznes albo inwestują w swoje firmy na obszarach wiejskich. W publikacji znajdą Państwo przykłady zrealizowanych projektów ale także historię dziesięciu beneficjentów, którzy dzięki funduszom unijnym mieli szansę na realizację swoich pasji. Publikacja ta ma wskazać, że PROW to nie tylko świetlice, inwestycje dotyczące dróg czy kanalizacji ale też wsparcie osób, które marzą o założeniu własnej działalności czy inwestowanie w firmy na poza głównymi miastami Opolszczyzny. To dzięki takim pomysłom stworzone zostało blisko 500 miejsca pracy.

  20 Stycznia 2022
Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów