• EN
 • CZ
 • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Aktualności

 • z natury do kuchni.jpeg

  LGD Stobrawski Zielony Szlak zaprasza lokalnych producentów do współtworzenia kanału kulinarnego "Z natury Do kuchni"

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2020 serdecznie zaprasza lokalnych producentów z obszaru LGD do współtworzenia kanału kulinarnego "Z natury Do kuchni".

   

  03 Lipca 2020
 • k.jpeg

  Wspomnienia z realizacji grantu - "Konie po szkole"

  W ramach monitoringu i ewaluacji LSR prezentujemy wspomnienia z realizacji grantu "Konie po szkole". Zgodnie z rozdziałem 10 LSR Monitoring i ewaluacja oraz załącznikiem nr 2 do LSR Procedura monitoringu i ewaluacji, monitoring służy bieżącej ocenie czy wdrażanie LSR postępuje zgodnie z planem. Poprzez umieszczenie informacji o zrealizowanych grantach Stowarzyszenie ma możliwość podglądu na stopień realizacji wskaźników określonych w LSR oraz skuteczność przekazywania i uzyskiwania informacji na temat działalności LGD.

  Celem zadania była organizacja cyklu zajęć rekreacyjnych z jazdy konnej w dniach 04.06.2018 r. - 27.07.2018 r. dla 15 dzieci z gminy Namysłów w wieku od 3 do 8 lat oraz 5 osób z grupy defaworyzowanej. Do wzięcia udziału w projekcie zgłosiło się 105 osób. Zakwalifikowały się osoby spełniające kryteria projektu, zgłoszenia spoza obszaru objętego zadania oraz wiek niemieszczący się w przedziale zostały bez rozpatrzenia.

  03 Lipca 2020
 • 2.jpeg

  Wspomnienia z realizacji grantu - "Gimnastyka akrobatyczna na koniu - czyli cykl zajęć z woltyżerki dla dzieci i młodzieży"

  W ramach monitoringu i ewaluacji LSR prezentujemy wspomnienia z realizacji grantu "Gimnastyka akrobatyczna na koniu - czyli cykl zajęć z woltyżerki dla dzieci i młodzieży". Zgodnie z rozdziałem 10 LSR Monitoring i ewaluacja oraz załącznikiem nr 2 do LSR Procedura monitoringu i ewaluacji, monitoring służy bieżącej ocenie czy wdrażanie LSR postępuje zgodnie z planem. Poprzez umieszczenie informacji o zrealizowanych grantach Stowarzyszenie ma możliwość podglądu na stopień realizacji wskaźników określonych w LSR oraz skuteczność przekazywania i uzyskiwania informacji na temat działalności LGD.

  Celem zadania była organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez przeprowadzenie cyklu zajęć z woltyżerki, czyli gimnastyki akrobatycznej na koniu, głównie dla osób z obszarów wiejskich w szczególności dzieci i młodzieży z gminy Namysłów w dniach od 01.08.2018 do 07.09.2018. Każdy z uczestników odbywał sześć zajęć po 30 minut, co dało 3 godziny na uczestnika. Zadanie zakładało odbycie 60 godzin zajęć przez okres dwóch miesięcy dla ogółu uczestników w całym okresie realizacji zadania, uwzględniając warunki pogodowe.

  02 Lipca 2020
 • kurka.jpeg

  Z cyklu "Szlakiem runa leśnego" - Kurka

  Jak na grzyby to tylko na Stobrawski!

  Kurki były kiedyś grzybami pospolitymi, niestety ostatnio są przetrzebione ze względu na swój charakterystyczny wygląd, łatwy do rozpoznania nawet dla mało doświadczonego grzybiarza. Kurki występują w borach sosnowych. Owocniki pojawiają się od czerwca do listopada. Grzybnia kurek współżyje, tworząc tak zwaną mikoryzę (mykoryzę), z systemem korzeniowym sosny, świerka, dębu, buku i grabu. Owocniki wyrastają gromadnie na obrzeżach grzybni. Czasem kurki tworzą czarcie kręgi, czyli rosną na brzegu idealnego okręgu. 

  02 Lipca 2020
 • plakat - ostateczna 01.07.jpeg

  LGD Stobrawski Zielony Szlak zaprasza lokalnych producentów do współtworzenia kanału kulinarnego "Z natury Do kuchni"

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2020 serdecznie zaprasza lokalnych producentów z obszaru LGD do współtworzenia kanału kulinarnego "Z natury Do kuchni".


  Prosimy o wysłanie zgłoszenia do dnia 15.07.2020 r. na adres e-mail

  plakat - ostateczna 01.07.jpeg

  DOCXformularz zgłoszeniowy - 01.07.docx

  01 Lipca 2020
Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów