• EN
 • CZ
 • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Aktualności

 • replika pręgierza.jpeg

  Z cyklu "Szklakiem historii, przyrody i kultury" - Replika pręgierza w Namysłowie

  Pręgierz w Namysłowie pojawił się już w średniowieczu. Nie jest znana pierwotna lokalizacja pręgierza, przy którym wymierzane były kary. Być może mieścił się w tym samym miejscu, tj. na rynku, gdzie obecnie znajduje się jego metalowa replika. Istnieją natomiast zapisy kronikarskie, z których dowiadujemy się, że obsługiwali go kaci zamieszkujący w okolicach miasta. Każdorazowe wymierzanie kary było zawsze widowiskiem, być może rozrywką, ale jednocześnie przestrogą, co czeka każdego, kto złamie ustalone prawo.

  Na przełomie XVIII i XIX wieku, wraz z rozwojem sądów i utworzeniem pierwszych formacji policyjnych, skończyły się w mieście publiczne egzekucje.

  Źródło: http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/28641,namyslow-replika-pregierza.html

  replika pręgierza.jpeg

  22 Marca 2019
 • ziemiełowice pałac.jpeg

  Z cyklu "Szlakiem historii, przyrody i kultury" Pałac w Ziemiełowicach

  Już w średniowieczu istniał w Ziemiełowicach dwór ziemski, który usytuowany był w północnej części parku. Miejsce obecnego parku zajmował gaj lipowy, na skraju którego znajdowała się mała murowana kapliczka rozbudowana w średniowieczu w mały kościółek. Dalsza rozbudowa majątku ziemskiego nastąpiła dopiero w wieku XVIII. Wówczas to powstały budynki gorzelni oraz kuźni dworskiej (dziś znajdującej się w skansenie wsi opolskiej w Bierkowicach w Opolu). Budynek gorzelni rozebrano natomiast w latach sześćdziesiątych. Na przełomie XVIII?XIX wieku następuje zmiana właścicieli majątku ziemiełowickiego.
  W maju 1804 roku założyciel rodzinnej fundacji Ziemieckich dla biednych w Ziemiełowicach Erdman von Ziemitzky otrzymał zgodę od Królewskiego Wyższego Sądu Krajowego dla Śląska we Wrocławiu na prowadzenie działalności charytatywnej. Od 1809 roku zmienił się statut prawny dóbr i rodzina Ziemieckich tylko dzierżawiła część należących do niej gruntów, natomiast egzekutorem powinności dzierżawczych z ramienia królewskich domen państwowych został krewny żony fundacji Aleksander von Goszycky. Wobec narastających trudności finansowych ziemie tejże fundacji dostały się w ręce innego dzierżawcy Gottlieba Urbana.
  Istotną datą w historii majątku był rok 1830. Wówczas to część Ziemiełowic należała do Biskupa Wrocławskiego a resztą rozporządzał urzędnik ziemski von Methner. Pod koniec XIX wieku właścicielem dóbr w Ziemiełowicach został potomek Rudolf von Methner. Ważna to data bowiem wtedy to po raz pierwszy pojawia się nazwisko rodziny Methner, w której rękach majątek zostanie rozbudowany. Rudolf von Methner posiadacz 180 hektarów ziemi w tym ok. 30% lasów oraz gorzelni w 1898 roku wzniósł imponujący pałac z otaczającym go pięciohektarowym parkiem. Okres wojenny Pałac Ziemiełowice przetrwał w niemalże nienaruszonym stanie.
  Po zakończeniu działań wojennych majątek przeszedł na rzecz Skarbu Państwa Polskiego. Krótko po wojnie w pałacu znajdowała się szkoła, a w latach następnych na terenie założenia pałacowo parkowego zlokalizowano jednostkę Ochotniczego Hufca Pracy.
  Był to czas kiedy obiekt tętnił życiem, jednak w latach 80. przystąpiono do jego likwidacji. Od tego czasu opuszczony i zaniedbany pałac wraz z parkiem popadały w coraz większą ruinę. Od 2006 roku jest własnością rodziny Praskich z Opola, która sukcesywnie i pod fachowym nadzorem przywraca założeniu pałacowo-parkowemu dawną świetność. Pracom renowacyjnym poddano budynek pałacu wraz z jego wnętrzami oraz zrewitalizowano park, przywracając mu dawny eklektyczny charakter.

  Źródło: http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/4279/Ziemielowice/

   

   

   

   

  21 Marca 2019
 • plakat - na strone.jpeg

  Kluczbroski Inkubator Przedsiębiorczości - dotacje na założenie działalności gospodarczej.

  Celem projektu jest stworzenie na obszarze województwa opolskiego 44 trwałych miejsc pracy (firm) dzięki bezzwrotnym środkom na założenie działalności gospodarczej.

  Projekt skierowany jest do:

  - osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz biernych zawodowo w wieku do 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, w tym w szczególności:

  kobiet
  osób w wieku 50 lat i więcej
  osób o niskich kwalifikacjach 
  osób posiadających co najmniej 1 dziecko  do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością do 18 roku życia

  - osób pracujących do 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, w tym:

  zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia.

  Więcej szczegółów na poniższym plakacie.

  20 Marca 2019
 • konferencjazs1.jpeg

  Opolska Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza na: SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  Opolska Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza na:

  SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  które odbędzie się: 02.04.2019 r. godz. 11.00 w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu ul. Krakowska 38, Opole
  (w przypadku zaistnienia potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową prosimy o kontakt z organizatorem spotkania)

  Tematem spotkania będą dotacje: od 20 tys. do 200 tys. PLN na współpracę gospodarczą i promocję

  organizator spotkania:

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu
  ul. Krakowska 38, 45-075 Opole, tel. 77 44 04 720 – 722, e-mail:

  Więcej informacji: https://rpo.opolskie.pl/?p=34030

  ZGŁOSZENIA: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaDyxkyLGBL5xk4DUwLdGDA8FVCdVlUAED0Rei4amm_TbMbQ/viewform

  Partnerem spotkania jest: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

  19 Marca 2019
 • Radio Opole logo 65 lat duze (1).jpeg

  Radio Opole - rozmowa z panią Prezes Jadwigą Kulczycką na temat IV Międzynarodowego Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek z dnia 05.03.2019 roku.

  Radio Opole - rozmowa z panią Prezes Jadwigą Kulczycką na temat IV Międzynarodowego Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek z dnia 05.03.2019 roku.

  18 Marca 2019
Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów