Logo WCAG
 • EN
 • CZ
 • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Aktualności

 • 245079051_237538761583076_7803017092486355334_n.jpeg

  „mDom” – czyli matematyka w domu

  „mDom” – część I

  W słoneczną jesienną sobotę 9 października odbyły się pierwsze zajęcia realizowane w ramach projektu „mDom” – czyli matematyka w domu, dofinansowanego z programu mPotęga.

   

  20 Października 2021
 • WAŻNE.jpeg

  Ważne! Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  Szanowni Państwo,
   
  Dokonano nowelizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, której art. 58 został zmieniony z mocą obowiązującą od 31.10.2021 r.
  Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:
  1)spółki jawne;
  2)spółki komandytowe;
  3)spółki komandytowo-akcyjne;
  4)spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  4a) ^71 proste spółki akcyjne;
  5) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
  instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz ospółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 oraz z 2021 r. poz. 355);
  6) ^72 trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
  a) mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej lub
  b) nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;
  7) ^73 spółki partnerskie;
  8) ^74  europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
  9) ^75 spółki europejskie;
  10) ^76 spółdzielnie;
  11) ^77 spółdzielnie europejskie;
  12) ^78 stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
  13) ^79 fundacje.
   
  Przepis ten wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia tej ustawy nowelizującej w Dzienniku Ustaw (co miało miejsce w dniu
  30.04.2021 r.), czyli w dniu 31.10.2021 r. – i od tego dnia będzie biegł termin 3 miesięcy na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów
  Rzeczywistych (w skrócie: CRBR).

  Nowe podmioty gospodarcze muszą się zgłosić do CRBR w terminie 7 dni roboczych od dnia wpisania podmiotu do KRS.

  W przypadku zmiany danych zgłoszonych do CRBR należy ją zgłosić w ciągu 7 dni od dnia powstania zmiany. Żeby zmienić dane (dane beneficjenta, dane spółki, dane osób uprawnionych do reprezentacji), trzeba wysłać do CRBR nowe zgłoszenie.

  Obecnie w CRBR nie ma jeszcze technicznej możliwości dokonania takiego zgłoszenia, powinno to być umożliwione właśnie od dnia 31.10.2021 r.  Dlatego sugerujemy dokonać tego od razu na początku listopada br.
  19 Października 2021
 • 245810785_4556555247764240_8197652045211672464_n.jpeg

  15-lecie LGD Stobrawski Zielony Szlak.

  15 lat minęło jak jeden dzień…

  Szanowni Państwo, w dniu 26 września 2021 r.  oficjalnie minęło 15 lat odkąd zostaliśmy wpisani do rejestru stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym.

  To znaczący moment nie tylko dla samej naszej organizacji ale także dla ludzi, z nią związanych. Z okazji jubileuszu chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, organizacjom oraz instytucjom z którymi mieliśmy okazję współpracować.

  Dziękujemy także mieszkańcom naszego obszaru, za to, że możemy wspierać wasze pomysły i ich realizacje, a także, że dzięki środkom unijnym wspólnie promujemy walory kulturowe, historyczne i przyrodnicze.

  Z okazji 15-lecia w dniu 15.10.2021 r. LGD zorganizowało przyjęcie, w którym wzięli udział członkowie pełniących funkcję w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej, Radzie programowej. Ponadto uczestniczyli: Wójtowie gminy oraz Przewodniczący Rad Gmin, Mieczysław Niedźwiedź - pełnomocnik Stowarzyszenia, Jolanta Wilczyńska - przedstawicielka Województwa Opolskiego, Andrzej Janas - Zastępca Dyrektora Departamentu PROW, Wojciech Komarzyński - Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Łukasz Kołodziej - przedstawiciel lokalnej prasy oraz pracownicy biura.

  Wszystkim obecnym dziękujemy za obecność. Było bardzo merytorycznie, ale również wesoło, spontanicznie i tak bardzo, bardzo szczerze.
  Zabawa i świętowanie, tak po prostu od serca.
  18 Października 2021
 • Przystępujemy do sporządzenia zmian i aktualizacji LSR

  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak informuje, że przystępuje się do sporządzenia zmian i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym również lokalnych kryteriów wyboru operacji.

  Każdy z mieszkańców obszaru objętego działalnością Lokalnej Grupy Działania ma prawo do wniesienia uwag do Lokalnej Strategii Rozwoju w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

  Szczegółowych informacji w zakresie proponowanych przez Zarząd zmian udziela Biuro Stowarzyszenia.

  18 Października 2021
 • WhatsApp Image 2021-10-18 at 11.22.26 (1).jpeg

  Szkolenie z zakresu kryteriów wyboru operacji oraz ich szczegółowych uzasadnień.

  W dniu 15-16.10.2021 r. w Bożejowie, LGD realizując Plan Szkoleń na 2021 rok zorganizowało w ramach działania „Kursy/szkolenia organizowane przez podmioty zewnętrzne lub LGD” szkolenie. Tematyka szkolenia dotyczyła kryteriów wyboru operacji oraz ich szczegółowych uzasadnień. Szkolenie skierowane było do członków Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej, członków Zarządu oraz pracowników Biura LGD.

  18 Października 2021
Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów