Logo WCAG
 • EN
 • CZ
 • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Aktualności

 • 1.jpeg

  Weekendowa moc atrakcji w Namysłowie

  Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz turystów do jednej z gmin obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak - do Namysłowa!

  Weekendowa moc atrakcji to między innymi kino plenerowe, występy artystyczne i wiele innych atrakcji!

  Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów!

  23 Lipca 2021
 • staroscin2.jpeg

  Z cyklu "Szlakiem historii, przyrody i kultury" Pałac w Starościnie

  Pierwsze wzmianki o Starościnie pojawiają się w średniowieczu. W XV w. Istniała tutaj wieża mieszkalna. Majątek należał do starostów wrocławskich. W 1604 r. wdowa po staroście Georgu Dreske sprzedała wieś Konradowi von Saurma. Przebudował on dawną wieżę mieszkalną w dworek. W XVIII w. Odnowiono siedzibę w duchu baroku, powiększając budynek i ogród.

  21 Lipca 2021
 • 218677218_411604126836836_7841853235712840257_n.jpeg

  LGD Stobrawski Zielony Szlak ze stoiskiem w Lubiczu !!

  W dniu 16.07.2021 r. w miejscowości Lubicz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak poprzez prezentację stoiska oraz wielkoformatowej gry budowało pozytywny wizreunek LSR i LGD.

  19 Lipca 2021
 • unnamed.jpeg

  XIII edycja Konkursu „Opolskiej Niezapominajki 2020"!

  Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza XIII edycję Konkursu „Opolskiej Niezapominajki 2020”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej, najefektywniej działającej organizacji pozarządowej województwa opolskiego w 2020 roku, a także promocja wzorców działalności prospołecznych.

  Laureat Tytułu „Opolska Niezapominajka 2020” wyłoniony zostanie w drodze konkursu, który adresowany jest do organizacji pozarządowych działających na terenie województwa opolskiego.

  Zgłoszeń podmiotów mogą dokonywać: organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej, osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminach i powiatach, kościoły i związki wyznaniowe, sami zainteresowani.

  Do zgłoszeń należy dołączyć aktualny wypis z KRS. Zgłaszający może dodatkowo dołączyć rekomendację osoby odpowiedzialnej za współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminie lub powiecie, w którym siedzibę ma Organizacja oraz listy referencyjne od innych podmiotów.

  Szczegółowe kryteria oceny zgłoszeń określa Regulamin przyznawania Tytułu „Opolskie Niezapominajki” dla najlepszej Organizacji Pozarządowej Województwa Opolskiego, przyjęty Uchwałą Nr 5457/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 02 września 2014 r., znajdujący się na stronie www.opolskie.pl w zakładce Region/Organizacje pozarządowe/Nagrody dla organizacji oraz www.ngo.opolskie.pl

   

  Zapraszamy do zgłaszania kandydatów !!!!!


  Formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu osobiście lub listownie od dnia 15.07.2021 r. do dnia 14.08.2021 r.

  (liczy się data stempla pocztowego)

   

  Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

  ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

  z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Opolskie Niezapominajki 2019”

   

  Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 77/ 44 67 845

  Wszystkie informacje również dostępne pod adresem:

  https://bip.opolskie.pl/2021/07/konkurs-dla-najlepszej-organizacji-pozarzadowej-wojewodztwa-opolskiego-opolska-niezapominajka-2020/

   

  16 Lipca 2021
 • Ogłoszenie na strony instytucji - 20.07.2021 - webinarium dot. EBO-1.jpeg

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu organizuje webinaria !! Zapraszamy !!

  Opolska Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe (i inne uprawnione podmioty) z terenu województwa opolskiego, które chciałyby się zaangażować w realizację zadań publicznych mających na celu podnoszenie kompetencji i kwalifikacji mieszkańców Opolszczyzny.

  15 Lipca 2021
Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów