• EN
 • CZ
 • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Aktualności

 • park.jpeg

  Z cyklu "Szlakiem, historii, przyrody i kultury" - Zabytkowy Park Dworski w Gręboszowie

  Pierwsze wzmianki o parku dworskim w Gręboszowie pochodzą z poł. XVIII w. Powstał wówczas regularny ogród barokowy. Około 1800 r. przeobrażono ogród z barokowego na klasycystyczny, by w końcu w XIX w. przekształcić całość założenia w "park krajobrazowy".

   

  22 Stycznia 2021
 • important-98442_1280.png

  Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak zaprasza do udziału w spotkaniu !!!

  Szanowni Państwo!

  Zapraszamy na spotkanie w imieniu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Fundacji Stocznia we współpracy z Polską Zieloną Siecią na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem KLON/JAWOR i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zaprasza na spotkanie online w sprawie procesu prac nad perspektywą finansową UE na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów tzw. Europejskiego Zielonego Ładu.

  Początek roku to ważny czas, aby zaplanować kolejne lata z wykorzystaniem możliwości perspektywy finansowej UE na l. 2021-2027.
  Dla Polski przewidziano około 123 mld. euro dotacji, ponadto Polska może liczyć na około 32 mld. euro tanich pożyczek z Funduszu Odbudowy. W poniedziałek 18 stycznia 2021 r. Rząd RP poinformował o rozpoczęciu konsultacji społecznych tzw. Umowy Partnerstwa, czyli krótko mówiąc dokumentu, który powinien określać na co i jak chcemy wydatkować fundusze europejskie:
  Więcej informacji nt. konsultacji społecznych Umowy Partnerstwa.

  To już najwyższy czas, aby włączyć społeczeństwo obywatelskie w przygotowanie krajowych, jak i regionalnych programów, a także zasad późniejszego ich wdrażania, monitorowania i ewaluacji, zgodnie z zasadami partnerstwa określonymi w rozporządzeniach UE.
  W obliczu zmian klimatycznych podstawą wszystkich działań będzie Europejski Zielony Ład. Przy opracowywaniu nowych programów na lata 2021-2027 bardzo ważne będzie z naszego punktu widzenia zaangażowanie przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych i ruchów społecznych.
  Zachęcamy do zaangażowania się przy działaniach rzeczniczych w woj. opolskim, aby to realizować efektywnie i skutecznie już teraz
  ZAPRASZAMY
  robocze spotkanie przedstawicieli/przedstawicielek organizacji pozarządowych
  22 stycznia 2021 r. (piątek) w godz. 15:00-17:00
  w sprawie procesu prac nad perspektywą finansową UE na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów tzw. Europejskiego Zielonego Ładu.

  Zachęcamy do udziału w spotkaniu wszystkich przedstawicieli/-ki organizacji pozarządowych zaangażowanych w prace komitetów monitorujących w obecnej perspektywie i innych ciałach doradczo-konsultacyjnych (m.in. w radach działalności pożytku publicznego) i/lub specjalizujących się w problematyce ochrony środowiska.
  Spotkanie odbędzie się online z wykorzystaniem platformy VMS eNOT przygotowanej przez Naczelną Organizację Techniczną - link zostanie przesłany do osób, które zarejestrowały się na spotkanie.

  Zgłoszenia: https://tiny.pl/r5z2l

  Podczas spotkania przybliżymy zasady partnerstwa, czyli angażowania m.in. partnerów spoza administracji w perspektywie 2021-2027 oraz aspekty Europejskiego Zielonego Ładu. Będziemy zbierać od Was:

      postulaty/rekomendacje dot. specyfiki funkcjonowania organizacji pozarządowych w regionie
      postulaty/rekomendacje dot. zasad powoływania przedstawicieli pozarządowej strony do komitetu monitorującego
      postulaty/rekomendacje dot. wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu

  Więcej informacji na stronie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych - link: http://www.ofop.eu/aktualnosci/dzialania-rzecznicze-wokol-programowania-nowej-perspektywy-funduszy-unijnych-ze-szczegol
  Organizacje mogą być równorzędnym partnerem - wywiad dla NGO.pl

   Zachęcamy do dodawania wiadomości z wykorzystaniem aplikacji Padlet :
  https://padlet.com/OFOP/perspektywa2027

  20 Stycznia 2021
 • spotkanie dot. ewaluacji 2021 plakat.jpeg

  Spotkanie online dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych.

  W dniu 28.01.2021 r. o godz. 900  odbędzie się spotkanie online dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych. Ze względu na sytuacje epidemiologiczną, spotkanie przeprowadzone będzie w formule online.

  Przeprowadzenie warsztatów refleksyjnych jest obowiązkowe do zrealizowania przez LGD. Wynikają one z Wytycznych nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 roku.

  Z przyczyn organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 26.01.2021 r. wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz odsyłając go na adres e-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl.

  Formularz zgłoszeniowy: formularz-spotkanie-dot-ewaluacji-2020.docx

  Serdecznie zapraszamy!

  18 Stycznia 2021
 • 20 str.jpeg

  Z cyklu "Pokoloruj ze Stobrawskim Zielonym Szlakiem"

  Dzisiaj chcemy Państwu zaprezentować kolejną stronę z naszej kolorowanki. Strony 20 i 21 przedstawiają bobra europejskiego i jego budowle, które często możemy spotkać na Stobrawskim Zielonym Szlaku.

  Zapraszamy do kolorowania!

   

  18 Stycznia 2021
 • aktywni.png

  Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny !!

  Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, które wraz z partnerami (mogą nimi zostać instytucje publiczne, takie jak samorządy, szkoły, biblioteki, oraz firmy prywatne) będą mogły ubiegać się o środki pochodzące z Funduszy EOG.

   

  Celem Programu jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowić będą szczególną wartość.

   

  Więcej informacji nt. Programu znajduje się na stronie internetowej www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl

  Zachęcamy do wypełnienia formularza , dzięki któremu Państwa adres mailowy znajdzie się na liście mailingowej Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. W ten sposób wszystkie informacje dotyczące naszych działań będą trafiały wprost do Państwa skrzynki mailowej.

   

  Link do formularza zgłaszającego do newslettera - https://bit.ly/AO-regionalny_formularz

  15 Stycznia 2021
Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów