• EN
 • CZ
 • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Aktualności

 • cfdbc403b2991ee15e3620d86e647dbb-LOGO_10_LAT.jpeg

  Film z okazji 10-lecia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Opolszczyzna".

  W tym rok mija 10 lat działalności Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Opolszczyzna". Z tej okazji powstał film ukazujący działania RLGD oraz

  pracę opolskich rybaków,  nie tylko w okresie ostatnich 10 lat, ale od początku rozpoczęcia hodowli, tj. od XVI wieku.

  Zachęcamy do jego obejrzenia.
  -->  https://www.youtube.com/watch?v=CN5bwB_jW48 <--

  Film został sfinansowany ze środków PO Rybactwo i Morze.
  21 Czerwca 2019
 • hands-2847508_960_720.jpeg

  Nabór w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

  Trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” 

  Do 15 lipca 2019 r. do godziny 15.59 potrwa nabór wniosków o środki z programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. Wsparcie jest
  przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych realizujących projekty we współpracy z innymi podmiotami.
  Budżet programu wynosi 2 mln zł.

  Celem programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” jest włączenie mieszkańców Polski w działania budujące świadomość na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.  Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty na podstawie wartości wpisanych w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

  Wnioski o dofinansowanie działań mogą składać:

      * samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla
       których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze
       organizatorów samorządowych),
     *  organizacje pozarządowe – *spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
       publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

  - w partnerstwie z co najmniej dwoma innymi podmiotami.

  Jednostki, z którymi można zawierać partnerstwo w ramach realizacji projektów to:

     * jednostki samorządu terytorialnego;
     * państwowe i samorządowe instytucje kultury;
     * archiwa państwowe;
     * kościoły i związki wyznaniowe;
     * przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
     * uczelnie publiczne lub niepubliczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z
       2018 r. poz. 1668, ze zm.);
     * państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe;
     * podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
     * organizacje pozarządowe;
     * spółdzielnie mieszkaniowe;
     * spółdzielnie socjalne w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2018 poz. 1205).

  Dofinansowanie wynosi od 2 tys. zł do 20 tys. zł, a poziom wsparcia może sięgnąć 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Dotacje są
  przeznaczone na:
     * projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy, spacery i rajdy tematyczne,
       konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne wspierające społeczności lokalne w działaniach dotyczących identyfikowania i
       upowszechniania wiedzy o lokalnej historii i dziedzictwie kulturowym;
     * lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne;
     * wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i
       dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, działania przy identyfikowaniu i dokumentowaniu lokalnego
       dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), archiwa społeczne;
     * rekonstrukcje wydarzeń historycznych.

  Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl

  Więcej informacji, w tym regulamin oraz oraz instrukcje składania wniosku można znaleźć na stronie : https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-koalicje-dla-niepodleglej/
  19 Czerwca 2019
 • do-ogłoszenia-w-prasie-gra.jpeg

  Rusza 11-ta edycja konkursu na NPPWO 2019

  W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwały nr 916/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2019”, zapraszamy do wzięcia udziału w jedenastej edycji konkursu. Zaproszenie i niezbędne informacje w załącznikach.

  18 Czerwca 2019
 • Plakat_promocyjny_podwórko_NIVEA_w_ZAGWIŹDZIU.jpeg

  Zachęcamy do głosowania - oddaj swój głos na utworzenie placu zabaw dla dzieci w gminie Murów

  Już dziś oddaj swój głos na utworzenie placu zabaw dla dzieci w gminie Murów. Jak podkreślają mieszkańcy to dla nich wielka szansa. Głosowanie trwa do 20 czerwca.

  Plac zabaw o wartości 250 tysięcy złotych niesie za sobą wiele korzyści. To nie tylko miejsce na aktywne spędzanie czasu wolnego, ale również możliwość rozwijania w kreatywny sposób zdolności sportowych, artystycznych czy naukowych dzieci.

  Dzięki dużej ilości głosów takie podwórko talentów mogłoby powstać na ulicy Lipowej 12a. Na dzień 29 kwietnia Zagwiździe plasuje się na 8 miejscu na 332.

  NIVEA już po raz piąty, zachęca do zabawy dzieci i rodziców, szkoły, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe zarówno z mniejszych, jak i większych miejscowości.

  Więcej informacji na stronie: podworko.nivea.pl

  17 Czerwca 2019
 • PLAKAT XIX edycja Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” .jpeg

  XIX edycja Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”

  Serdecznie zapraszamy na XIX edycję Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, którego organizatorem jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Samorząd Województwa Opolskiego oraz Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

  *W naszym województwie wiele gospodyń, ale również restauratorów, pielęgnuje dziedzictwo kulinarne naszych przodków. I taki właśnie jest cel tego konkursu – utrzymać tradycję kuchni regionalnej i zadbać o przekazanie tych wartości kolejnym pokoleniom.*

  Tegoroczna edycja konkursu zostanie przeprowadzona w dwóch kategoriach:
  ·na najlepszy regionalny produkt żywnościowy
  ·na najlepszą potrawę regionalną.

  Finał Konkursu odbędzie się w dniu 8 września 2019 r. podczas Dożynek Wojewódzkich w Lewinie Brzeskim.

  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo po linkiem:

  http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=318&idd=386

  oraz na stronach:
  http://opolskie.pl
  http://oodr.pl
  http://teraz-wies.pl

  Wypełnione karty zgłoszeń, które można pobrać z ww. wymienionych stron, osoby zainteresowane powinny wysłać lub dostarczyć osobiście do Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2019 r., z dopiskiem „Dział Rozwoju
  Obszarów Wiejskich
  na adres:
  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1 49-330 Łosiów

  Osoby do kontaktu z OODR:
  Pani Renata Wojas oraz Pani Jadwiga Sadlej, tel. 600 403 526, 77 44 37 143

  W razie jakichkolwiek pytań, organizatorzy proszą o kontakt.

  14 Czerwca 2019
Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów