• EN
 • CZ
 • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Aktualności

 • lew z Pokoju.jpeg

  Z cyklu "Szlakiem historii, przyrody i kultury"- Śpiący Lew w Pokoju

  Niemalże w centralnym punkcie zabytkowego parku w Pokoju, znajduje się ciekawy i najbardziej wartościowy pod względem historycznym i kulturowym pomnik. Spośród innych tajemniczych obiektów, ten zachował się najlepiej. Pomnik z  1863 r. powstał na zlecenie księcia Witemberskiego Eugeniusza Erdmanna (właściciela Carlsruhe, czyli dzisiejszego Pokoju). Upamiętnia jego ojca Eugeniusz Wirtemberskiego, znanego generała jazdy konnej który służył w armii rosyjskiej.

  Lew znajdujący się na postumencie miał symbolizować: męstwo, odwagę i pokój, jaki zapanował po trudnych czasach wojen napoleońskich w Europie. Tymi cechami miał się również charakteryzować Eugeniusz Witemberski- wielki mecenas kultury i sztuki ówczesnego Carlsruhe. Śpiący lew, został odlany w hucie w Gliwicach. Autorem rzeźby jest Teodor Kalide, którego "śpiące lwy" zachowały się jeszcze w Legnicy, Bytomiu oraz Berlinie.

  20 Lutego 2020
 • zawisc.jpeg

  Z cyklu "Szlakiem historii, przyrody i kultury" -Kościół św. Józefa Robotnika w Zawiści

  Nim wybudowano kościół w Zawiści, we wsi była drewniana dzwonnica. Znajdowała się ona w miejscu dzisiejszej ulicy Odrodzenia Polski 21. Kościół w Zawiści został zbudowany przez ks. Wilhelma Schamperę w roku 1927. Konsekracji dokonał  sufragan wrocławski, ks. bp Wojciech 30 listopada 1927 roku. Patronem kościoła jest św. Józef Robotnik. Kościół w stylu neobarokowym zaprojektował architekt Hanns Schlicht z Wrocławia. Koszt budowy wyniósł 62 tysiące RM (marek niemieckich). Kościół miał początkowo trzy dzwony, obecnie ma tylko jeden, ponieważ dwa z nich zostały w czasie wojny zabrane na cele wojenne. Chrzcielnicę, figurę Zmartwychwstałego oraz prawdopodobnie ołtarz, wykonał Zakład Artystyczno - Rzeźbiarski Masorz Franciszek z Rybnika. Figura Pana Jezusa Zmartwychwstałego była ukończona w lutym 1955 roku. Najstarsze księgi metrykalne dotyczące Zawiści są własnością parafii Fałkowice.

  Odpust parafialny ku czci św. Józefa Robotnika obchodzony jest w Zawiści w ostatnią niedzielę kwietnia. Tydzień później w dekanacie obchodzony jest odpust w parafii Osowiec-Węgry, gdzie również znajduje się kościół pod tym samym wezwaniem, co w Zawiści.

  19 Lutego 2020
 • mlyn2.jpeg

  Z cyklu "Szlakiem historii, przyrody i kultury" Zabytkowy budynek dawnego młyna w Namysłowie

  Przy ulicy Piastowskiej w pobliżu murów obronnych i w połowie drogi pomiędzy kościołem Franciszkańskim i św. Piotra i Pawła znajduje się budynek dawnego młyna, który został zbudowany już w 1409 roku. Młyn należał do króla Czech i został przekazany radzie miejskiej pod przewodnictwem Wacława IV Luksemburskiego (1361-1419) urzędującego w Pradze. Jednym z warunków przekazania tego młyna było to, że miał on działać na potrzeby zamku, gdyż planowana była jego likwidacja. Ze środków z UE przyznanych na lata 2011-2013 obiekt został wyremontowany i znajduje się tutaj Izba Techniki Młynarskiej.

  18 Lutego 2020
 • Kompleks zabytkowej Huty Żeliwa.II.jpeg

  Z cyklu „Szlakiem historii, przyrody i kultury – Huta Żelaza w Zagwiździu

  Huta Żelaza została założona przez króla pruskiego Fryderyka II w związku z kolonizacją i uprzemysłowieniem rejonu opolskiego. 1754 r. budowa wielkiego pieca oraz kolonii robotniczej. 1757 przekopanie kanału roboczego, tzw. „zachodniego", dla zaopatrzenia w wodę fryszerki w pobliskim Murowie. 1761 spalenie miejscowej huty i fryszerki przez wojska rosyjskie. 1802 budowa magazynu. 1806 kuźni. Po sekularyzacji dóbr klasztornych pod zarząd huty włączone 1811: fryszerka w Czarnowąsach i wielki piec w Brynicy (istniejący do pierwszej wojny światowej). Ponadto od końca w. XVIII do pół. w. XIX Zagwiździe skupiło pod swoim zarządem szereg innych hut: w Budkowicach, Tułach, Murowie, Bogacicy, Szumie, Szumiradzie i Karłowcu. 1839 wzniesienie hali odlewniczej z wieżą gichtową. Największy rozkwit huty w. XVIII; w 1. pół. w. XIX produkuje nadal intensywnie dla potrzeb wojska, jednakże znaczenie jej stopniowo maleje w związku z rozbudową przemysłu w zagłębiu górnośląskim. 1869 przechodzi na własność prywatną Kaspra Kampa, rodziny Hadamików i Jana Pyki, następnie wyłącznie rodziny Pyków. Po 1945 czynna jeszcze młotownia poruszana wodą. Usytuowana przy skrzyżowaniu dróg do Murowa, Kup, Starych Budkowic i Radomierowic, w oparciu o ujęcie wodne z rzeki Budkowiczanki, obejmujące dwa zbiorniki retencyjne oraz dwa równoległe kanały robocze. W sąsiedztwie skrzyżowania usytuowany budynek odlewni z wieżą gichtowa. obok przy placu budynek magazynu, być może dawniej modelarni.

  17 Lutego 2020
 • article.png

  Uwaga! Ważna informacja! Zmiana siedziby biura!

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że od 17 lutego 2020 roku Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak zmienia swoją siedzibę, która od tego dnia mieścić się będzie przy ulicy Kościelnej 5 w Dobrzeniu Wielkim (46-081 Dobrzeń Wielki).

  Dotychczasowe adresy e-mail oraz numery telefonów nie ulegają zmianie.

  Prosimy o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych.
  Prosimy, aby wystawiane i wysyłane przez Państwa dokumenty uwzględniały powyższe zmiany i były kierowane pod nowy adres siedziby.

  Informujemy także, iż z przyczyn organizacyjnych związanych ze zmianą siedziby w dniach 13-14.02.2020 r. biuro będzie nieczynne, kontakt z pracownikami Biura będzie możliwy jedynie telefonicznie.

  Za utrudnienia przepraszamy.

  Zapraszamy od poniedziałku do nowej siedziby!

  12 Lutego 2020
Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów