• EN
 • CZ
 • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Aktualności

 • mon3.jpeg

  Wspomnienia z realizacji grantu - Przedszkolaki, to ciekawe dzieciaki - "Od ziarenka do bochenka".

  W ramach monitoringu i ewaluacji LSR prezentujemy wspomnienia z realizacji grantu Przedszkolaki, to ciekawe dzieciaki - "Od ziarenka do bochenka". Zgodnie z rozdziałem 10 LSR Monitoring i ewaluacja oraz załącznikiem nr 2 do LSR Procedura monitoringu i ewaluacji, monitoring służy bieżącej ocenie czy wdrażanie LSR postępuje zgodnie z planem. Poprzez umieszczenie informacji o zrealizowanych grantach Stowarzyszenie ma możliwość podglądu na stopień realizacji wskaźników określonych w LSR oraz skuteczność przekazywania i uzyskiwania informacji na temat działalności LGD.

  21 Lipca 2020
 • Plakat konkurs.jpeg

  Konkurs "Nasze kulinarne dziedzictwo - Opolskie ze smakiem"

  Szanowni Państwo, Pan Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego ogłosił konkurs kulinarny "Nasze kulinarne dziedzictwo- opolskie ze smakiem". Do konkursu można zgłosić dania obiadowe w dwóch kategoriach:
  1. Przepisy ze starych zeszytów.
  2. Opolskie dawne potrawy w nowej odsłonie.
  Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 lipca 2020r.

  20 Lipca 2020
 • wosk1.jpeg

  Wspomnienia z realizacji grantu - "Stobrawski Zielony Szlak woskiem malowany"

  W ramach monitoringu i ewaluacji LSR prezentujemy wspomnienia z realizacji grantu "Stobrawski Zielony Szlak woskiem malowany". Zgodnie z rozdziałem 10 LSR Monitoring i ewaluacja oraz załącznikiem nr 2 do LSR Procedura monitoringu i ewaluacji, monitoring służy bieżącej ocenie czy wdrażanie LSR postępuje zgodnie z planem. Poprzez umieszczenie informacji o zrealizowanych grantach Stowarzyszenie ma możliwość podglądu na stopień realizacji wskaźników określonych w LSR oraz skuteczność przekazywania i uzyskiwania informacji na temat działalności LGD.

  16 Lipca 2020
 • dol1.jpeg

  Wspomnienia z realizacji grantu - "Dolina Stobrawy - kraina winem i miodem płynąca - dzięki tradycji i pracy".

  W ramach monitoringu i ewaluacji LSR prezentujemy wspomnienia z realizacji grantu "Dolina Stobrawy - kraina winem i miodem płynąca - dzięki tradycji i pracy". Zgodnie z rozdziałem 10 LSR Monitoring i ewaluacja oraz załącznikiem nr 2 do LSR Procedura monitoringu i ewaluacji, monitoring służy bieżącej ocenie czy wdrażanie LSR postępuje zgodnie z planem. Poprzez umieszczenie informacji o zrealizowanych grantach Stowarzyszenie ma możliwość podglądu na stopień realizacji wskaźników określonych w LSR oraz skuteczność przekazywania i uzyskiwania informacji na temat działalności LGD.

  13 Lipca 2020
 • Przystępujemy do sporządzenia zmian i aktualizacji LSR

  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak informuje, że przystępuje się do sporządzenia zmian i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

  10 Lipca 2020
Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów