• EN
 • CZ
 • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Aktualności

 • szkolenie.jpeg

  Poszukiwany doświadczona osoba, która przeprowadzi szkolenie dla potencjalnych beneficjentów!

  W związku ze zbliżającymi się naborami Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak poszukuje doświadczonej osoby, która przeprowadzi szkolenie dla potencjalnych beneficjentów!

  Szkolenie z beneficjentami w formie online z zasad ubiegania się o wsparcie, przygotowania dokumentów
  i pisania wniosku z przedsięwzięć: wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej oraz zwiększenie konkurencyjności firm. Osoba przeprowadzająca szkolenie powinna przygotować prezentacje multimedialną, która zawierałaby najważniejsze informacje dla beneficjentów na temat ww. przedsięwzięć.

  Termin prowadzenia szkolenia: wybrany dzień od 08-02-2021 r. do 10-02-2021 r.*
   Harmonogram spotkań będzie ustalany na bieżąco telefonicznie/mailowo.

  Zainteresowanych prosimy o przesłanie na adres e-mail lgd@stobrawskiszlak.pl oferty
  wraz z podaniem ceny brutto za przeprowadzenie szkolenia.

  *Termin może ulec zmianie :)

  13 Stycznia 2021
 • konsultacje.jpeg

  Poszukiwany ekspert zewnętrzny z doświadczeniem do przeprowadzenia indywidualnych konsultacji dla potencjalnych beneficjentów!

  W związku ze zbliżającymi się naborami Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak poszukuje eksperta zewnętrznego z doświadczeniem do przeprowadzenia indywidualnych konsultacji dla potencjalnych beneficjentów!

  Konsultacje z beneficjentami w formie online i/lub osobistej dotyczące poprawnego wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy, fiszki projektowej oraz biznesplanów,
  w tym zestawień rzeczowo-finansowych.

  Termin prowadzenia konsultacji: od 08-02-2021 r. do 08-03-2021 r.*
   Harmonogram spotkań będzie ustalany na bieżąco telefonicznie/mailowo.

  Zainteresowanych prosimy o przesłanie na adres e-mail lgd@stobrawskiszlak.pl oferty wraz
  z podaniem ceny brutto za przeprowadzenie indywidualnych konsultacji dla jednego beneficjenta do dnia 20-01-2021 r.

   

  *Termin może ulec zmianie :)

  13 Stycznia 2021
 • 18.jpeg

  Z cyklu "Pokoloruj ze Stobrawskim Zielonym Szlakiem"

  Dzisiaj chcemy Państwu zaprezentować kolejną stronę z naszej kolorowanki. Strony 18 i 19 poświęcone są Gminie Pokój - przedstawiają one nieistniejący Pałac na rondzie w formie tortu.

  Zapraszamy do kolorowania!

  12 Stycznia 2021
 • kosciol strzelce 2.jpeg

  Z cyklu „Szlakiem historii, przyrody i kultury" - Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Marcina w Strzelcach

  Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Marcina –  Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1326 roku. Powstawał on w kilku etapach - w XIV wieku zbudowane zostało prezbiterium, w XV wieku dobudowana została nawa i powstały sklepienia, a na przełomie XV i XVI wieku dobudowana została wieża. W kolejnych latach w północnej stronie zakrystii wzniesiono kruchtę. W XVII wieku, za sprawą rodziny Frankenbergów, kościół przeszedł w ręce protestantów. Po pożarze, który miał miejsce w latach 1874-1877, zniszczone zostały m.in. polichromie. całkowite odnowienie wnętrza kościoła nastąpiło w XIX wieku. Wykonano wówczas strop kasetonowy w nawie, a malowidła zasłonięte zostały warstwą tynku. Z tego również okresu pochodzi neogotyckie wyposażenie kościoła. Obecnie od kilku lat w kościele sukcesywnie prowadzone są prace konserwatorskie obejmujące zarówno jego wyposażenie jak i otoczenie.

  Kościół w Strzelcach otoczony jest murem z cegły, częściowo otynkowanym, neogotyckim oraz neogotyckimi kapliczkami. W pobliżu świątyni znajduje się plebania. Kościół jest orientowany, oskarpowany, murowany z cegły, częściowo na kamiennej podmurówce. Składa się z dwuprzęsłowego prezbiterium, dobudowanej do niego zakrystii z kruchtą oraz prostokątnej, dwuprzęsłowej nawy i czworobocznej wieży. Nawa kościoła jest nieco szersza i wyższa od prezbiterium. Prezbiterium pokrywa dach dwuspadowy. Natomiast zakrystia z kruchtą nakryte są wspólnym dachem pulpitowym. Elewacje kościoła artykułowane są ostrołukowymi otworami okiennymi. Nad całością góruje wieża z wydzielonymi odsadzkami. W dolnej części wieży znajduje się, wejście do kościoła z szesnastowiecznymi drzwiami z okuciami. Na elewacji prezbiterium umieszczone zostało renesansowe epitafium Adama v. Prittwitz-Gaffron z płaskorzeźbą ukazującą scenę Ukrzyżowania, herbami i inskrypcją. Prezbiterium nakrywa sklepieniem krzyżowo-żebrowym ze wspornikami w narożnikach. Nawę natomiast pokrywa płaski stropem kasetonowym. W kościele znajduje się XIX-wieczna empora organowa z ażurową balustradą, na której umieszczony został prospekt organowy. 

  źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Narodzenia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_i_%C5%9Bw._Marcina_w_Strzelcach

   

   

  08 Stycznia 2021
 • kosciol.jpeg

  Z cyklu „Szlakiem historii, przyrody i kultury” – Kościół parafialny Św. Szczepana w Brynicy

  Pierwotnie w miejscu tym znajdował się kościół drewniany. Z uwagi na jego bardzo zły stan techniczny po 210 latach użytkowania został rozebrany. Nowy murowany, dwunawowy kościół z dobudowaną wieżą wysokości 40 m został wzniesiony w latach 1901-1903. Wewnątrz świątyni na uwagę zasługują zabytkowe ołtarze boczne oraz rzeźby z lat trzydziestych XX wieku, które przedstawiają św. Floriana i Matkę Bożą Częstochowską.

  W wyposażeniu kościoła znajdują się rzeźby z lat 30. XX wieku, m.in.:

  • rzeźba Floriana z Lauriacum, odnowiona w latach 70. z inicjatywy ówczesnego proboszcza, Adama Polechońskiego),
  • obraz przedstawiający Matkę Bożą Częstochowską (jego peregrynacji dokonano
   29–30 stycznia 1965 roku, a II peregrynacji 8–9 maja 1995 roku),
  • zabytkowa monstrancja (z XVIII wieku),
  • naczynia liturgiczne i relikwiarze, które zostały odnowione w latach 1995–1996.

  kosciol.jpeg

  07 Stycznia 2021
Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów