• EN
 • CZ
 • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Aktualności

 • szkola ewangelicka.jpeg

  Z cyklu „ Szlakiem historii, przyrody i kultury” - Dawna szkoła ewangelicka w Namysłowie

  Obiekt powstał - co dokumentuje data wkomponowana w chorągiewkę z kurem na szczycie dachu - w 1789 roku. Okoliczności budzą jeszcze różne wątpliwości, ale miłośnicy historii miasta skłaniają się ku tezie, że budowla powstała z materiału rozbiórkowego po budynku dawnego zboru ewangelickiego. Ten z kolei stał na miejscu, gdzie do 1962 roku mieliśmy kościół św. Andrzeja. Widać w ten sposób, jak oszczędni byli XVIII wieczni mieszczanie.
  O ile wówczas odzyskiwano po prostu materiał, o tyle teraz postanowiono zachować starą konstrukcję z zupełnie innego powodu. Jest to drugi na Śląsku budynek użyteczności publicznej, w którym zachowano oryginalną, XVIII-wieczną konstrukcję szachulcową. Pierwszy znajduje się w Żmigrodzie, a więc nasz jest jedyny w województwie opolskim.

  Szkoła służyła ewangelikom stosunkowo krótko, bo już w 1792 roku poświęcili oni nową placówkę (przy obecnej ulicy 3 Maja, gdzie dziś mieści się gimnazjum nr 1), a stary budynek przekazano na potrzeby szkoły katolickiej.

  Mimo tego zwyczajowa nazwa "szkoła ewangelicka” funkcjonuje do dziś. Wewnątrz, oprócz klas lekcyjnych, były też mieszkania dla nauczycieli. Po wojnie budynek w całości uzyskał funkcję mieszkalną, ale gdyby któryś z lokatorów dziś zaglądnął do środka, miałby problemy z rozpoznaniem swojego dawnego domu. Już po przekroczeniu progi stąpamy po odsłoniętym starym bruku przypominającym nawierzchnię zamkowych sieni. Zamiast pomalowanych emulsją ścian i odrapanych korytarzy wszędzie widać solidne, drewniane bele tworzące szachulcową konstrukcję, która przetrwała ponad 200 lat. Budowlańcy mieli za zadanie zachować maksymalną liczbę oryginalnych belek stropowych, a w niektórych miejscach udało się nawet pozostawić stare zaciosy czy napisy na belkach, co też jest historyczną atrakcją.

  W 2013 roku zakończył się remont dawnej szkoły ewangelickiej w Namysłowie. Obiekt ten jest konstrukcji szachulcowej a konkretnie system muru pruskiego. Obiekt był w złym stanie technicznym wymagał gruntownego remontu. Po uzyskaniu funduszy m.in. z UE na lata 2011-2013 udało się wymienić i wyremontować elewację a dach pokryto łupkiem naturalnym, czyli takim jaki był pierwotnie. Po remoncie obiekt służy jako Izba Regionalna gdzie są pokazywane filmy audiowizualne oraz lekcje muzealne i wykładowe.

  Źródło:

  http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/38702,namyslow-dawna-szkola-ewangelicka.html

  http://dolny-slask.org.pl/537586,Namyslow,Izba_Regionalna_dawna_szkola_ewangelicka.html

  szkola ewangelicka.jpeg

  13 Czerwca 2019
 • dom Dzierżona.jpeg

  Z cyklu „Szlakiem historii, przyrody i kultury” - Dom ks. Jana Dzierżona w Karłowicach

  W 1835 roku przybył do Karłowic ks. Jan Dzierżon aby objąć nieobsadzone stanowisko proboszcza. Zamieszkał w obszernym domostwie przy ul. Kościelnej - o czym informują tablice – niemiecka z 1925, a także późniejsza w języku polskim. które było zarazem plebanią dla wyznawców katolicyzmu.

  Dom był wymurowany z cegły na planie prostokąta, jednokondygnacyjny, obustronnie otynkowany, przykryty wysokim dachem dwuspadowym, z poszyciem z dachówki karpiówki. Nad drzwiami wejściowymi, w połaci dachowej umieszczono okno powiekowe. Bryła budynku ozdobiona została pionowymi i poziomymi występami (lizenami).

  W tym domu prowadził pracę naukową i popularyzatorską wśród okolicznej ludności. W 1884 roku powrócił do rodzinnych Łowkowic koło Kluczborka i zamieszkał u swego bratanka. Tam w otoczeniu rodziny zmarł w październiku 1906 roku.

  Źródło:

  http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/11743,karlowice-dom-ks--jana-dzierzona.html

  dom Dzierżona.jpeg

  11 Czerwca 2019
 • 61448191_587117578441900_1071996233326788608_n.jpeg

  LGD na imprezie lokalnej - II Piknik Ekologiczny „Środowisko ponad wszystko”.

  W dniu 01.06.2019 r. w ramach realizacji Planu Komunikacji na 2019 rok, LGD wzięło udział w imprezie lokalnej organizowanej przez redakcję Opowiecie.info i spółkę Prowod - II Piknik Ekologiczny „Środowisko ponad wszystko” w Dobrzeniu Wielkim.

  Na naszym stoisku budowałyśmy pozytywny wizerunek LGD oraz LSR. Poinformowałyśmy potencjalnych beneficjentów o LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania dofinansowania, kryteriach oceny projektów oraz tych operacji, a także promowałyśmy nasz obszar. Stoisko cieszyło się sporym zainteresowaniem, zarówno u  dorosłych jak i u dzieci. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy wziąć udział w tym wydarzeniu.

  06 Czerwca 2019
 • uwaga.jpeg

  Formularz wniosku o płatność - poddziałanie 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

  Szanowni Państwo,

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała do stosowania zatwierdzony formularz wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Nowe formularze obowiązują od 16 kwietnia 2019 r.

  Dokumenty znajdują się na stronie -> http://stobrawskiszlak.pl/1038/2028/ii-operacje-w-ramch-poddzialania-192-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej.html

  06 Czerwca 2019
 • uwaga.jpeg

  Formularz wniosku o płatność - poddziałanie 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

  Szanowni Państwo,

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała do stosowania zatwierdzony formularz wniosku o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

  Nowe formularze obowiązują od 16 kwietnia 2019 r.

  Dokumenty znajdują się na stronie -> http://stobrawskiszlak.pl/1039/2028/i-operacje-w-ramch-poddzialania-192-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej.html

  06 Czerwca 2019
Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów