• EN
 • CZ
 • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Aktualności

 • Studionka.jpeg

  Z cyklu „ Szlakiem historii, przyrody i kultury – Studzionka w Dąbrówce Łubniańskiej

  W XVIII w. niejaki Szymon Soppa z Masowa wyleczył się z trapiących go dolegliwych chorób po wypiciu wody z tutejszego źródła. Przypadki innych późniejszych cudownych uzdrowień skłoniły miejscową ludność do postawienia w tak ważnym miejscu dziękczynnej kaplicy Matce Boskiej. Naturalnie już wtedy na Śląsku każdą spontaniczną akcję budowlaną musiały regulować urzędowe zezwolenia. Rwący się do pracy włościanie nie zyskali zrozumienia u leśniczego, który nie zgodził się na budowę. Zmienił zdanie, gdy po ciężkiej chorobie utracił wzrok, a następnie wyzdrowiał, pijąc wodę właśnie z tego źródła.

  11 Lutego 2020
 • Protokół z posiedzenia Rady Programowej z dnia 29.01.2020 r. oraz zmodyfikowane listy rankingowe

  W dniu 29.01.2020 r. w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego (ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój) odbyło się Posiedzenie Rady w sprawie ponownej oceny zadań w ramach naboru nr 14/2019/G pn. "Innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne" ogłoszonego w dniu 16.11.2019 r.

   

  10 Lutego 2020
 • Wsparcie szkoleniowe makroregionu południowego - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

  W imieniu organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie Wsparcie szkoleniowe dla podmiotów niegminnych makroregionu południowego którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”, który współfinansowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego, zapraszamy Państwa na bezpłatny cykl szkoleń.

  10 Lutego 2020
 • 047grabow.jpeg

  Z cyklu "Zapraszamy na Stobrawski Zielony Szlak" - Pałac w Garbowie

  Brak dostępu do materiałów źródłowych uniemożliwia przedstawienie historii miejscowości oraz majątku w Garbowie. Być może wioska została założona w średniowieczu, jako osada służebna należąca do książąt brzeskich. W czasach późniejszych w Garbowie znajdował się książęcy folwark. W ksiąg adresowych z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku wynika, że od 1883 r. majątek w Garbowie należał do rodziny von Löbbecke. W 1905 r. właścicielem dóbr liczących 365 ha był Franz von Löbbecke, a w 1921 r. Oskar von Löbbecke. W 1937 r. posiadłość pod nazwą Michelwitz (Garbów został włączony do sąsiednich Michałowic), pomniejszona do 341 ha, należała do Fryderyka Edwarda von Löbbecke. Prawdopodobnie w rękach jego rodziny pozostała do 1945 roku. Po wojnie majątek został znacjonalizowany i przekazany w zarząd Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu. Garbów po 1945 roku w dalszym ciągu pozostawał przysiółkiem Michałowic, dopiero od 1998 roku stanowi osobne sołectwo.

  07 Lutego 2020
 • kiermasz WIOSENNY plakat 1.jpeg

  Kiermasze w Pałacu Łomnica

  W imieniu reprezentujących Pałac Łomnica w Kotlinie Jeleniogórskiej, zapraszamy producentów rękodzieła oraz produktów regionalnych zrzeszonych w LGD  do udziału w organizowanych w Pałacu Łomnica imprezach.

  06 Lutego 2020
Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów