Logo WCAG
 • EN
 • CZ
 • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Aktualności

 • 284303573_172538251850020_5096434709864472419_n.jpeg

  Zaczynamy budować nową Lokalną Strategię Rozwoju!!!

  W dniu 08.06.2022 r. Pani Jadwiga Kulczycka oraz Pan Norbert Słabik w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak podpisali umowę na "Wsparcie przygotowawcze". W ramach realizacji umowy Stowarzyszenie wraz z mieszkańcami stworzy nową Lokalną Strategią Rozwoju. Zapraszamy wszystkich do współpracy!!!

  09 Czerwca 2022
 • Dni Świerczowa2022-1.jpeg

  Zapraszamy na Święto Gminy Świerczów - Dni Świerczowa!!!

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza na Święto Gminy Świerczów - Dni Świerczowa, które odbędą się 25 czerwca 2022 r. o godz. 16.00 na boisku obok Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie.

  08 Czerwca 2022
 • domaszowice 2.jpeg

  Z cyklu "Szlakiem historii, przyrody i kultury" - Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Domaszowicach

  Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – rzymskokatolicki kościół filialny w Domaszowicach, należy do parafii Wniebowzięcia NMP we Włochach w dekanacie Namysłów wschód, archidiecezji wrocławskiej. Mieszkańcy Domaszowic do najbliższego kościoła katolickiego musieli jeździć do wsi Włochy, był to zarazem ich kościół parafialny. Sytuacja ta uległa zmianie, bowiem w 1985 roku została wybudowana we wsi świątynia, która jednocześnie stała się kościołem filialnym parafii Wniebowzięcia NMP we Włochach.

  07 Czerwca 2022
 • Kompleks zabytkowej Huty Żeliwa.II.jpeg

  Z cyklu „Szlakiem historii, przyrody i kultury – Huta Żelaza w Zagwiździu

  Huta Żelaza została założona przez króla pruskiego Fryderyka II w związku z kolonizacją i uprzemysłowieniem rejonu opolskiego. 1754 r. budowa wielkiego pieca oraz kolonii robotniczej. 1757 przekopanie kanału roboczego, tzw. „zachodniego", dla zaopatrzenia w wodę fryszerki w pobliskim Murowie. 1761 spalenie miejscowej huty i fryszerki przez wojska rosyjskie. 1802 budowa magazynu. 1806 kuźni. Po sekularyzacji dóbr klasztornych pod zarząd huty włączone 1811: fryszerka w Czarnowąsach i wielki piec w Brynicy (istniejący do pierwszej wojny światowej). Ponadto od końca w. XVIII do pół. w. XIX Zagwiździe skupiło pod swoim zarządem szereg innych hut: w Budkowicach, Tułach, Murowie, Bogacicy, Szumie, Szumiradzie i Karłowcu. 1839 wzniesienie hali odlewniczej z wieżą gichtową. Największy rozkwit huty w. XVIII; w 1. pół. w. XIX produkuje nadal intensywnie dla potrzeb wojska, jednakże znaczenie jej stopniowo maleje w związku z rozbudową przemysłu w zagłębiu górnośląskim. 1869 przechodzi na własność prywatną Kaspra Kampa, rodziny Hadamików i Jana Pyki, następnie wyłącznie rodziny Pyków. Po 1945 czynna jeszcze młotownia poruszana wodą. Usytuowana przy skrzyżowaniu dróg do Murowa, Kup, Starych Budkowic i Radomierowic, w oparciu o ujęcie wodne z rzeki Budkowiczanki, obejmujące dwa zbiorniki retencyjne oraz dwa równoległe kanały robocze. W sąsiedztwie skrzyżowania usytuowany budynek odlewni z wieżą gichtowa. obok przy placu budynek magazynu, być może dawniej modelarni.

  06 Czerwca 2022
 • 47588.jpeg

  Z cyklu "Szlakiem, historii, przyrody i kultury" -kościół Wniebowzięcia NMP w Kościerzycach

  Gotycki kościół pw. Wniebowstąpienia NMP na szlaku polichromii brzeskich po raz pierwszy wzmiankowany był w 1302 r. Pierwotnie był to kościół pw. św. Jerzego. Obecny pochodzi z XIV lub XV w. Przebudowywany został w wieku XVI.

  03 Czerwca 2022
Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów