• EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Kontakt

Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak

Pokój, ul. Sienkiewicza 8,
46-034 Pokój (budynek Urzędu Gminy)

Składki członkowskie należy wpłacać na konto nr 54 8890 0001 0036 5356 2000 0001

Godziny pracy biura:

Pn: 8.00 - 16.00

Wt.- Pt : 7.30 - 15.30

Konsultacje społeczności lokalnej w biurze LGD:

Pn.: 9.00-15.00

Wt.- Czw.: 8.00 - 14.00

fax: 77 469 30 80  wew. 22
tel.: 667983637

e-mail: stowarzyszenie.zielonyszlak@gmail.com


NIP: 7521410218

Pracownicy Biura Stowarzyszenia:

ogólny sekretariat;

tel. 667 983 637

e-mail:

Jadwiga Kulczycka - Kierownik Biura

tel kom: 723 974 261

e-mail:

Natalia Kubowicz - specjalista ds. animacji lokalnej, promocji i współpracy

tel. 667 983 637

e- mail: stowarzyszenie.zielonyszlak@gmail.com

Jolanta Pawłowska - Specjalista ds. finansowo - księgowych

tel. 667 983 637

e-mail: keruj7@op.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój jako Administrator Danych informuje, że wszelkich informacji o zasadach udostępniania do wglądu do "Wykazu zbiorów danych" przetwarzanych przez Stowarzyszenie udziela Administrator Bezpieczeństwa Informacji Pani Jolanta Pawłowska, numer telefonu: 667983637, e-mail: keruj7@op.pl

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów