Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Chata stoi w lesie nie bez powodu. O każ­dej porze roku czeka na wędrow­ców – na tych, któ­rzy chcą wyrwać się od zgiełku mia­sta, na tych, któ­rzy w końcu chcą usły­szeć swoje myśli i zapu­ścić się na dłu­gie godziny w leśne knieje, na tych, któ­rzy chcą odpo­cząć, jak tylko można najpiękniej. Taki opis gospodarstwa znajdziecie Państwo na stronie http://www.chatawlesie.pl, jest tam również możliwość wirtualnych spacerów np. po XIX- wiecznej kuchni i nie tylko.

i kolejna piosenka oddająca klimat miejsca - "Stobrawski Zielony Szlak."

str 13.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów