Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Ankieta

Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak w ramach realizacji planu włączenia społeczności lokalnej w realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejny okres programowania 2014-2020 zaprasza mieszkańców gmin Domaszowice, Łubniany, Namysłów, Murów, Pokój, Popielów, Świerczów, Lubsza , Dobrzeń Wielki w tym również przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego oraz społecznego do wypełnienia ankiety. Ankieta dostępna tutaj.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów