Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Dąb Klara i Gęsi Staw - bogactwo przyrodnicze Stobrawskiego Zielonego Szlaku

Niezwykły, niemal 600-letni Dąb Klara, znajduje się na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, w pobliżu miejscowości Popielowska Kolonia. Na uwagę zasługuje też jego niezwykłe otoczenie - liczne stawy, zamieszkałe przez dzikie gęsi. Jeden z nich nosi właśnie nazwę Gęsi Staw. Kto chce zobaczyć te gęsi w ich naturalnym otoczeniu, powinien zachowywać się cicho. 
A tym razem do zanucenia nasza przepiękna piosenka, która w swoim tekście zaprasza do odpoczynku w cieniu Dębu Klary

http://https://www.youtube.com/watch?v=F3_bSS572V0

14.jpeg
 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów