Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Ważne dokumenty

Uchwała Nr 01/06/2021 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z dnia 26.06.2021 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak

PDFUchwała nr 01.06.2021 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 26.06.2021 r..pdf

Statut:

PDFStatut.pdf


Archiwum

Uchwała Nr XII/52/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z dnia 13.03.2020 r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak

PDFUchwała Walnego Zebrania Członków z dnia 13.03.2020 r..pdf

Statut:

PDFStatut Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 13.03.2020.pdf

Uchwała nr II/6/2016 z dn. 23.06.16 Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak

PDFUchwała Walnego Zebrania Członków z dnia 23.06.2016 r..pdf

Statut:

PDFStatut Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 23.06.2016 r..pdf

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów