Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Ważne dokumenty

Wytyczne dla Beneficjenta LGD Stobrawski Zielony Szlak do kryterium wyboru operacji "Promocja Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak" obowiązujące od 02.10.2023 r.

PDFPromocja LGD - wytyczne 2023.pdf (661,37KB)

___________________________________________________________________________________________________________________

Ważne dokumenty do naborów 26/2022 oraz 27/2022 ogłoszonych w dniu 03.01.2022 r:

DOCXTabela 1.1.3. do ogłoszenia.docx (16,14KB)

DOCXTabela 2.1.1. do ogłoszenia.docx (16,31KB)

PDFPromocja LGD - Wytyczne LGD 2021.pdf (760,07KB)

___________________________________________________________________________________________________________________

Uchwała Nr 09/03/2023 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z dnia 29.03.2023 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak

PDFUchwała nr 09.03.2023 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 29.03.2023.pdf (209,33KB)

Statut:

PDFStatut 29.03.2023.pdf (5,02MB)

Archiwum

Uchwała Nr 04/04/2022 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z dnia 27.04.2022 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak

PDFUchwała nr 04.04.2022 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 27.04.2022.pdf (202,04KB)

Statut:

PDFStatut.pdf (5,01MB)

Uchwała Nr 01/06/2021 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z dnia 26.06.2021 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak

PDFUchwała nr 01.06.2021 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 26.06.2021 r..pdf (203,95KB)

Statut:

PDFStatut.pdf (3,96MB)

Uchwała Nr XII/52/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z dnia 13.03.2020 r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak

PDFUchwała Walnego Zebrania Członków z dnia 13.03.2020 r..pdf (157,10KB)

Statut:

PDFStatut Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 13.03.2020.pdf (3,52MB)

Uchwała nr II/6/2016 z dn. 23.06.16 Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak

PDFUchwała Walnego Zebrania Członków z dnia 23.06.2016 r..pdf (738,63KB)

Statut:

PDFStatut Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 23.06.2016 r..pdf (4,18MB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów