• EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Dokumenty do pobrania

Deklaracja przystąpienia do LGD

DOCDeklaracja przystapienia do Stowarzyszenia.doc

Nowa Księga Wizualizacji Znaku PROW obowiązująca od 1 września 2017 r.

PDFKsięga wizualizacji znaku PROW 2014-2020_zmiana 31 08 2017.pdf

Upoważnienie walne zebranie członków

DOCXupowaznienie-walne-zebranie-czlonkow.docx

Formularz zgłoszeniowy na spotkania informacyjno-konsultacyjne

DOCXformularz-spotkanie-informacyjno-konsultacyjne.docx

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów