Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Do pobrania

  • Szanowni mieszkańcy obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak i reprezentanci instytucji działających na naszym obszarze. W związku z rozpoczęciem procesu budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014–2020, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji działań / projektów jakie chcielibyście Państwo realizować w nowym okresie programowania. Jeśli mają Państwo pomysł, który powinniśmy uwzględnić w nowej strategii, prosimy o zawarcie wstępnej informacji na jego temat na niniejszym formularzu i przesłanie go mailem lgd@stobrawskiszlak.pl

DOC2015 Arkusz pomysłów.doc (442,50KB)

  • Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak, w ramach realizacji planu włączenia społeczności lokalnej w realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejny okres programowania 2014-2020 zaprasza mieszkańców gmin: Domaszowice, Łubniany, Namysłów, Murów, Pokój, Popielów, Świerczów, Lubsza , Dobrzeń Wielki  do wypełnienia ankiety. Ankieta dostępna tutaj.
  • Zachęcamy też do uczestnictwa w pracach nad nową LSR

DOCDeklaracja uczestnictwa w pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD Stobrawski Zielony Szlak 2014-2020.doc (429,00KB)

  • PROW 2014-2020,  struktura, zasady realizacji ,ustawa o RLKS, poradnik w zakresie opracowania LSR

PDF2015.02.20_ustawa_rlks.pdf (143,53KB)

PDFzasady_realizacji_rlks_02_04_2014-095959.pdf (203,98KB)

PDFporadnik_dla_lgd_w_zakresie_opracowania_lsr.pdf (1,37MB)

PDFprow2014-2020_wersja_pelna-095904.pdf (7,53MB)

PDFprow2014-2020-095904.pdf (3,78MB)

PDFstruktura-lsr-095904.pdf (445,61KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów