Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Gminne Dożynki - Zawiść - Kopalina

30 sierpnia 2015 na boisku w Zawiści odbędą się Dożynki Gminne. Gwiazdą wieczoru będzie Ewelina Lisowska. Zapraszamy na nasze stoisko, gdzie w ramach planu włączenia społeczności lokalnej w realizazcję lokalnej strategii rozwoju, odbędą się konsultacje, dostępne będą ankiety do wypełnienia, a także arkusz pomysłów, z którego dane posłużą do nowych zapisów w LSR. 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów