Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

PRZYPOMNIENIE DLA CZŁONKÓW LGD

Wysokość składki członkowskiej oraz terminy reguluje uchwała nr II/2/08 Walnego Stowarzyszenia Członkow Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z dnia 22.07.2008, gdzie w &1 wpisano, iż uchwala sie wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych stowarzyszenia w wysokości:

1. 10 zł rocznie dla osób fizycznych i organizacji pozarządowych

2. 50 zł rocznie dla przedsiębiorców (osoby fizyczne i prawne)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów