Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Stobrawski Park Krajobrazowy - ornitologiczny raj

Południowa część parku – Dolina Odry – uznana jest za ostoję ptactwa wodno-błotnego o znaczeniu krajowym oraz za obszar węzłowy o znaczeniu międzynarodowym. Spostrzegawczych nie zdziwi więc fakt, że symbolem parku jest kania czarna i ruda, gnieżdżąca się w dolinie tej właśnie rzeki.

To co składa się tu na unikatowy klimat i osobliwe widoki to przede wszystkim: gęsta sieć rzek (Odra, Smortawa, dopływy Stobrawy: Bogacica, Budkowiczanka, Krynica), starorzecza w dolinie Odry i przy ujściu Stobrawy (a jest ich ponad 300!), zespoły stawów hodowlanych (głównie w dolinie Stobrawy w okolicach Dąbrowy Namysłowskiej, Krugulna, Siedlic), okazałe pola wydmowe porośnięte borami sosnowymi występujące w około 100 miejscach (najciekawsze zespoły wydm występują na wschód od Ładzy, gdzie najwyższa z nich, osiągająca wysokość 166 m n.p.m. jest doskonałym punktem widokowym).  Te i inne informacje o parku znajdziecie Państwo na stronie: http://www.znanenieznane.pl/zaplanuj-sam/artykuly/stobrawski-park-krajobrazowy 

jeśli mowa o parku to od razu nasuwaja się słowa piosenki  z naszego spiewnika: "Gdzie ten park" 

"Gdzie ten park i gdzie te drzewa są 

Gdzie te ptaki, które w niebo rwą.

Gdzie rośliny, które zachęcają nas.

Na zwiedzanie chyba nadszedł czas..."

STR 14.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów