Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zespół pałacowo - parkowy w Gręboszowie

Gręboszów - Gmina Domaszowice: Przed wojną wieś była jednym z najznakomitszych majątków ziemskich z zespołem pałacowo-parkowym. Dzisiaj po zabytkach zostały tylko opowieści i legenda o herbie ich właścicieli.

Czytaj więcej: http://www.nto.pl/wiadomosci/namyslow/art/4117023,greboszow-historia-wielkiego-majatku-ziemskiego,id,t.html

do zaśpiewania wesoła piosenka "FŚDZIŚ"

str 31.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów